Energia słoneczna zajmie 70% światowego rynku energetycznego do 2050 roku

791

Europejska platforma technologii i innowacji dla ogniw fotowoltaicznych po przeprowadzeniu badań na Uniwersytecie Technicznym Lappeenranta stwierdziła, że ​​do 2050 roku elektrowni słoneczne i paneli dachowe będą stanowić 69% rynku energii. Jednocześnie turbiny wiatrowe zajmą 18% rynku. Według naukowców warto zaprzestać budowć nowe elektrowni węglowe, olejowe i atomowe. Zwiększenie ilości energii słonecznej i wiatrowej o 3-4% rocznie sprawi, że fotokomórki będą największym na świecie źródłem energii do 2050 roku. Komisja Europejska uważa, że ​​w ciągu najbliższych 20 lat sektor przemysłowy musi zostać w 80% przeniesiony na odnawialne źródła energii, co przyniesie oszczędności rzędu 2-3 trylionów euro po 2030 roku.

Ocena wzrostu PKB strefy euro została potwierdzona na poziomie 0,2%

Urząd Statystyczny Unii Europejskiej opublikował ostateczne dane o wzroście gospodarki strefy euro w trzecim kwartale, potwierdzając wstępny szacunek kwartalnego wzrostu o 0,2%, co jest najniższym wskaźnikiem od drugiego kwartału 2014 roku. Analitycy również nie spodziewali się zmiany wstępnej oceny. W ciągu roku gospodarka wzrosła o 1,6%, czyli poniżej wstępnych szacunków na poziomie 1,7%. Gospodarka UE wzrosła o 0,3% w trzecim kwartale w porównaniu do drugiego kwartału i o 1,8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Największy kwartalny wzrost zanotowano na Malcie – 3,6%, Rumunii – 1,9%. Spadek PKB zaobserwowano na Litwie, w Niemczech, Szwecji i we Włoszech. W porównaniu z trzecim kwartałem 2017 roku tempo wzrostu PKB roslo najszybciej na Malcie, w Polsce, na Łotwie i Węgrzech.

Ceny konsumenckie w Brazylii w listopadzie spadły w najszybszym od 1,5 roku tempie

Ceny konsumenckie w Brazylii w listopadzie spadły najszybszym od półtora roku tempem. Według agencji statystycznej IBGE spadek wyniósł 0,21%, podczas gdy eksperci przewidywali spadek cen tylko o 0,09%. Roczna inflacja również pokazała spowolnienie, osiągając 4,05% w porównaniu do 4,56% w październiku. Jeśli prognozy na dalsze obniżki cen zostaną spełnione, to pod koniec roku inflacja będzie niższa od cel banku centralnego Brazylii o 4,5%, czyli o 60 punktów bazowych. Eksperci nie oczekują zaostrzenia polityki pieniężnej regulatora w przyszłym roku. Według szacunków Brazylijskiego Banku Centralnego, w 2018 roku gospodarka kraju wzrośnie o 1,39%, a w przyszłym roku jej wzrost wyniesie 2,5%. 

Zaufaie konsumentów w USA pogorszyło się w listopadzie

W listopadzie indeks zaufania konsumenckiego USA wyniósł 98,3 punktów, podczas gdy poprzednie dane z Uniwersytetu Michigan zostały zarejestrowane na poziomie 99,6 punktów. Niemniej jednak wartość wskaźnika okazała się wyższa od prognozowanej przez ekspertów – 98 punktów. Wzrost stóp procentowych obniżył zaufanie konsumentów do ich zdolności zakupowej dóbr trwałego użytku w perspektywie długoterminowej, co wpłynęło na wzrost odpowiedniego wskaźnika do maksimum od marca w 167 punktów. Jednocześnie stosunek do obecnej sytuacji finansowej poprawił się ze 112,3 punktów do 115,2 punktów. Wskaźnik oczekiwań na najbliższe 6 miesięcy osiągnął minimum za rok, spadając do 86,1 punktów z 88,1 punktów. Średnio konsumenci oczekują inflacji na poziomie 2,7%, zamiast 2,8%, jak przewidywano w październiku. W perspektywie długoterminowej ich szacunki spadły z 2,6% do 2,4%.

Wzrost zatrudnienia w USA spowolnił w listopadzie

Amerykański sektor pozarolniczy zwiększył liczbę zatrudnionych w listopadzie o 155 tysięcy, spowalniając tempo wzrostu w porównaniu ze wzrostem o 237 tysięcy w październiku. Eksperci oczekiwali stopy wzrostu o 200 tysięcy miejsc. Najniższy poziom zatrudnienia w ciągu 8 miesięcy odnotowano w branży budowlanej z powodu zimniejszej niż zwykle pogody. Firmy budowlane utworzyły w listopadzie tylko 5 tysięcy miejsc pracy wobec 24 tysięcy w październiku. Przemysł wytwórczy zwiększył liczbę miejsc pracy o 27 tysięcy. Średnia stawka godzinowa wzrosła o 0,2% w stosunku do października. Jej wzrost w ujęciu rocznym wyniósł 3,1%. Ekonomiści uważają, że dane za listopad mogą wpłynąć na plany podniesienia stóp procentowych Systemu Rezerwy Federalnej w 2019 roku. Zgodnie z ich szacunkami, zamiast dwóch podwyżek, stawki mogą zostać podniesione tylko raz.

Uber złożył wniosek o IPO

Serwis Taxi Uber, który świadczy usługi w 65 krajach, złożył wniosek o IPO do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd SEC. Według poinformowanych źródeł z The Wall Street Journal, Uber złożył dokumenty poufnie, a dokładna data IPO nie jest znana. Jednak według źródeł pierwsza oferta publiczna akcji może mieć miejsce w pierwszym kwartale przyszłego roku. Poinformowano, że firma otrzymała propozycje IPO od amerykańskich banków Goldman Sachs i Morgan Stanley. Oczekuje się, że podczas IPO serwis może być oszacowany na 120 miliardów dolarów. Wcześniej informowano, że jeszcze jedna firma taksówek Lyft planuje pierwszą ofertę publiczną swoich akcji w pierwszej połowie przyszłego roku.