Wniosek kredytowy – czego jeszcze o nim nie wiesz?

733

Wniosek o pożyczkę jest dość skomplikowanym dokumentem. Przed przesłaniem go powinieneś dowiedzieć się, na czym on właściwie się składa i na co zwrócić uwagę podczas jego wypełniania. Jakie pułapki należy wziąć pod uwagę we wniosku? Co jeśli bank odrzuci twoje podanie? Wiemy, co można wtedy zrobić.

Wniosek kredytowy i jego elementy – co powinien zawierać?

To, co będzie zawierać wniosek kredytowy, zależy od banku. Możesz jednak wymienić elementy, które prawie zawsze będą w każdej aplikacji. Z pewnością aplikacja musi zawierać:

  • kwota dochodu,
  • forma zatrudnienia,
  • adres zamieszkania lub
  • Numer PESEL

Ważne – informacja o stanie cywilnym i sytuacji rodzinnej jest również stałym elementem.

Istotna sytuacja – kluczowe informacje o wniosku kredytowym

Ile osób jest od Ciebie zależnych, to bardzo ważna informacja dla banku. Podaj informacje o bieżących zobowiązaniach – wszelkie pożyczki gotówkowe, pożyczki do wypłaty, raty lub karty kredytowe. Czasami wymagane będą informacje na temat nieruchomości: samochodu i mieszkania.

Na końcu szablonu wniosku o pożyczkę powinny znajdować się wszystkie oświadczenia i zgody, takie jak informacje o administratorze danych osobowych, zgoda na przesłanie pytania do BIK w naszym przypadku, zgody marketingowe lub inne, w zależności od kreatywności działu prawnego instytucja. Lepiej je uważnie przeczytać.

Aplikacja pożyczki online wygląda podobnie – jedyną różnicą jest to, że nie mamy do czynienia z papierami, a wniosek zostanie podpisany przez upoważnionego pracownika banku.

Wnioski kredytowe są regulowane przez ustawę bankową z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2187 tj.) Oraz ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi  (Dz.U.2018.2286 t.j.).

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku kredytowego?

Po pierwsze, potrzebujesz dowodu osobistego. Dzięki niemu pracownik banku będzie mógł sprawdzić, czy faktycznie jesteś osobą, za którą się podajesz. Prawdopodobnie każdy ma dowód osobisty – jest to ustawowy obowiązek w Polsce.

Po drugie, prawdopodobnie będziesz musiał dołączyć zaświadczenie o zarobkach do wniosku o pożyczkę. Konieczne jest udowodnienie, że faktycznie jesteśmy zatrudnieni, jaką formę ma to zatrudnienie i jakie dochody osiągamy. Dzięki temu bank będzie mógł ocenić naszą zdolność kredytową. Musisz uzyskać zaświadczenie od swojego pracodawcy. Zazwyczaj są one wydawane przez kierownika lub dział HR. Musi zawierać takie elementy, jak: forma zatrudnienia (umowa o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony, mandat lub inna umowa), stanowisko i informacje o kwocie dochodu, tj. Średniej kwocie dochodu brutto z ostatnich 3 miesięcy.

W przypadku skromnej pożyczki te dwa dokumenty powinny wystarczyć. Jeśli ubiegasz się o większą pożyczkę, np. hipotekę, liczba potrzebnych dokumentów rośnie wykładniczo. Może się okazać, że będziesz potrzebować dokumentów takich jak: wyciąg bankowy, zaświadczenie ZUS, PIT za poprzedni rok, przedwstępna umowa z deweloperem lub sprzedawcą mieszkania, kopia aktu małżeństwa, akt notarialny.

Uważaj! Pułapki we wniosku o pożyczkę

Banki nie są organizacjami charytatywnymi – chcą zarabiać jak najwięcej na pożyczkach. Dlatego uważaj na wszelkie dodatkowe opłaty, zgody marketingowe i inne pułapki przy składaniu wniosku o pożyczkę. Czego szukać?

Najpierw uważnie przeczytaj aplikację. Nie ma obowiązku podpisywania aplikacji tu i teraz. Możesz zabrać go do domu i spokojnie przeczytać, co podpisujesz. Jednak aplikacja nie jest umową pożyczki – dopiero po jej podpisaniu naprawdę dowiesz się wszystkiego o pożyczce.

Istnieje co najmniej kilka „sztuczek”, które zmuszają banki do zwiększania dochodów z kredytu bez podnoszenia stóp procentowych. Może się okazać, że będziesz musiał wykupić ubezpieczenie kredytu gotówkowego, założyć konto w danym banku lub wziąć kartę kredytową. Problem polega na tym, że koszt pożyczki może następnie wzrosnąć do takiej wysokości, że będzie nieopłacalna.