Akcje gotówkowe

609

Akcje gotówkowe są to papiery wartościowe, które łączą prawa majątkowe i niemajątkowe z ochroną pieniężną. Akcje pieniężne są emitowane w zamian za płatności gotówkowe dokonywane przez określonych akcjonariuszy. Wymagają pokrycia co najmniej jedną czwartą ich wartości nominalnej. Oznacza to, że poszczególne raty nie mogą być mniejsze niż jedna czwarta wartości akcji. W przypadku gdy cena nabycia akcji gotówkowych przekroczy ich wartość nominalną, cała nadwyżka musi zostać zapłacona przed rejestracją. Należy pamiętać, że dopóki nie w pełni pokryjemy akcję, pozostaje ona tylko zarejestrowaną akcją. W takim przypadku nie można wydać akcjonariuszowi dokumentu na okaziciela. Działanie niezapłacone w całości musi pozostać zarejestrowanym działaniem. Jednak w niektórych przypadkach firma może wydawać tymczasowe certyfikaty zamiast akcji imiennych.

Akcję pieniężną otrzymujemy tylko wtedy, gdy jest w pełni opłacona. Oczywiście poszczególne płatności są dokonywane bezpośrednio lub pośrednio przez dom maklerski (tj. Instytucję, która jest członkiem giełdy i ma możliwość przeprowadzania na nim transakcji sprzedaży i zakupu). W tym celu możemy skorzystać z konta firmowego, które zwykle jest prowadzone przez bank.

Przeciwieństwem akcji gotówkowych są akcje niepieniężne lub niepieniężne. Ich pokrycie stanowi wkład niepieniężny, tj. Aktywa niepieniężne. Tego rodzaju akcje – w przeciwieństwie do gotówki – zawsze muszą być zarejestrowane.