Wskaźniki regionalne

868

Wskaźniki regionalne są to indeksy publikowane przez Banki Regionalne Rezerwy Federalnej. Dotyczą nastrojów w sektorze przedsiębiorstw, skoncentrowane są na sferze produkcyjnej. Są to wskaźniki wyprzedzające i mogą sugerować wyniki ogólnych badań krajowych.

Do najważniejszych indeksów regionalnych zaliczymy:

Indeks New York Empire State – wskaźnik ukazujący się z reguły jako pierwszy, publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku. Obrazuje koniunkturę wytwórczą w regionie Nowego Jorku. Respondenci odpowiadają na pytania dotyczące zmian, które zauważyli w ich przedsiębiorstwach. Wyrażają również swoją ocenę na temat perspektyw w najbliższych 6 miesiącach.

Indeks Fed z Filadelfii – publikowany na początku drugiej połowy miesiąca. Budowany jest na podstawie ankiet, które wypełniają managerowie firm, które swoje siedziby mają w rejonie Pensylwanii.

Indeks Fed z Kansas City – publikowany w czwartym tygodniu miesiąca, dostarcza informacji na temat bieżącej działalności produkcyjnej w dziesiątym okręgu (Kolorado, Kansas, Nebraska, Oklahoma, Wyoming, północny Nowy Meksyk oraz zachodnie Missouri).

Indeks Fed z Richmond – publikowany w każdy czwartek ostatniego tygodnia miesiąca. Publikuje go Bank Rezerwy Federalnej z Richmond. Uczestnicy badania określają w którą stronę pójdą zmiany w ich firmach a dodatkowo udzielają odpowiedzi z dziedziny dostaw, zamówień, zatrudnienia, zapasów czy cen.

Indeks Fed z Kansas City – publikowany w czwartym tygodniu miesiąca, dostarcza informacji na temat bieżącej działalności produkcyjnej w dziesiątym okręgu (Kolorado, Kansas, Nebraska, Oklahoma, Wyoming, północny Nowy Meksyk oraz zachodnie Missouri.

Indeks Fed z Dallas – amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej . Powstaje na podstawie ankiet, które są przeprowadzane przez Texas Manufacturing Outlook Survey. Wskazuje ona oczekiwania osób sprawujących kierownicze stanowiska na najbliższe 6 miesięcy.