Wsparcie kredytowe

783

Wsparcie kredytowe

Produkt finansowy, za którego pośrednictwem, za wynagrodzeniem, kredytodawca wyraża zgodę na udzielenie wsparcia lub zapewnienie alternatywnego finansowania w przypadku, gdy rynek pieniężny nieoczekiwanie go nie zagwarantuje. Na przykład zaangażowanie w weksle kupieckie wymaga od banku zakupu długu wystawcy wówczas, gdy rynek pieniężny tego nie zrobi. W tych rolach bank zapewnia rodzaj ubezpieczenia na wypadek, gdy rynek nie zachowa się zgodnie z oczekiwaniami. Kredytobiorca może nie zostać przyjęty na rynku, jeżeli jego klasyfikacja kredytowa spadła lub z uwagi na ogólną niestabilność na rynku, potencjalnie w sytuacji polityki trudnego kredytu. Wsparcie kredytowe sprawia, że banki są warunkowo zobowiązane, i wiąże się z kwestią adekwatności kapitałowej w zakresie potencjalnego wykorzystania. Wykorzystanie wsparcia kredytowego jest ważnym aspektem w procesie pełnej sekurytyzacji, dzięki któremu kredytobiorcy mogą prowadzić transakcje na rynkach kapitałowych, a banki działają wyłącznie jako inicjator.