Wstrzymanie zapłaty

559

Wstrzymanie zapłaty

Wstrzymanie ostatniej płatności na podstawie kontraktu budowlanego do momentu uzyskania potwierdzenia, że warunki kontraktu zostały w pełni spełnione. Wstrzymaniem zapłaty, stanowiące zazwyczaj od 10 do 15% kwoty kontraktu (często jest to mniej więcej kwota szacownego zysku wykonawcy), ma na celu ochronę kupującego (zleceniodawcy) przed dwoma zagrożeniami:

  • wadami w wykonawstwie lub wykonaniu technicznym z winy wykonawcy lub jego podwykonawców;
  • niezapłaceniem podwykonawcom wykonawcy, który może ustanowić prawo zastawu „na rzecz mechanika” na majątku i tym samym sprawić, że tytuł własności jest niepewny; ponieważ wykonawcy generalni mogą nie posiadać wystarczającego kapitału do zakończenia projektu bez wykorzystania kredytu kupieckiego lub mogą nie zapłacić za roboty kwestionowane, status stosunków handlowych wykonawcy jest ważny dla kupującego (zleceniodawcy).

Wstrzymanie zapłaty zostaje zazwyczaj odwołane po dokonaniu procesu certyfikacji przez niezależną stronę trzecią (np. w przypadku budynku – architekta konsultanta). Wstrzymanie zapłaty stanowi komplikację na dwóch frontach. Rachunkowość kontraktowa w zakresie dochodów wykonawcy musi uwzględniać możliwość niewypłacenia wstrzymanej zapłaty, tym samym stanowiąc zagrożenie dla zysku wykonawcy. Jeżeli kupujący (zlecający) stosuje kredyt zabezpieczony do finansowania projektu, pożyczkodawca z hipoteką jako zabezpieczeniem będzie wymagał potwierdzenia, że nie istnieją konkurencyjne roszczenia osłabiające jego zabezpieczenie. Tym samym kredytodawca zastosuje wstrzymanie zapłaty w stosunku do części pożyczki kredytobiorcy. Ostatnia transza będzie wypłacona, kiedy bezsporny tytuł zostanie wykazany w badaniu stanu prawnego w odniesieniu do budowanej nieruchomości.