Wstrzymanie zdeponowanych środków

665

Wstrzymanie zdeponowanych środków

Mechanizm w systemie płatności opartym na pieniądzu papierowym, gdzie zdeponowany czek lub depozyt gotówkowy dokonany za pośrednictwem bankomatu nie są dostępne do wypłaty do momentu, gdy pozycja zostanie rozliczona, tj. zweryfikowana jako zapłacona. Ponieważ czeki mogą zawsze zostać zwrócone z powodu braku wystarczających środków (potocznie: „czek bez pokrycia”), strona przyjmująca jest narażona na ryzyko rozliczeniowe. W międzyczasie kwoty wstrzymane są wykazywane jako naliczone na rachunku w wyciągu klienta. Innym rodzajem wstrzymania zdeponowanych środków jest pozycja nierozliczona na zatwierdzonej z góry karcie kredytowej lub rachunku debetowym. Na przykład kupiec może telefonicznie przekazać instrukcje dozwolonego potwierdzenia na duży zakup. Jeżeli klient posiada wystarczające środki na linii kredytowej lub środki na rachunku, na taką transakcję zostanie zarezerwowana odpowiednia kwota. W międzyczasie „dostępne saldo” będzie wskazywało, jaka kwota może zostać wypłacona. Wstrzymanie jest zazwyczaj automatycznie usunięte po 1–2 dniach, w ciągu których pozycje są rozliczane w systemie płatności.