Jak ułatwić sobie zarządzanie portfelem funduszy inwestycyjnych?

805

Zanim cokolwiek zainwestujesz

Zacznijmy od definicji – czym jest portfel inwestycyjny? Krótko mówiąc, jest to zbiór aktywów finansowych (np. Akcji, dłużnych papierów wartościowych, obligacji) i rzeczowych (np. Nieruchomości) inwestora, które są formą inwestowania jego kapitału. Portfel zawiera wszystkie instrumenty, w które zainwestowałeś swój kapitał. Jest to związane z dywersyfikacją, czyli dywersyfikacją – dzięki niej minimalizujesz ryzyko częściowej lub całkowitej utraty kapitału przeznaczonego na inwestycje, a jednocześnie możesz realizować różne cele inwestycyjne: zarówno krótko-, jak i długoterminowe.

Rozpoczynając przygodę z funduszami inwestycyjnymi, musisz dokładnie zapoznać się z tą metodą inwestowania pieniędzy. Chociaż w przypadku funduszy zarządzający funduszami wiele dla ciebie zrobią, powinieneś mieć swoją wiedzę – zrozumiesz mechanizmy łatwiej i szybciej. Twoja własna strategia inwestycyjna – określająca cel, zakres i czas inwestycji oraz kwotę pieniędzy przeznaczoną na zakup jednostek funduszy – pozwoli ci efektywniej korzystać z zalet tej formy inwestowania. Ustawmy tutaj jedną rzecz – nie ma inwestycji bez ryzyka. Każdy, nawet najbardziej niezawodny z nich, może zawieść. Istnieją jednak sposoby na znaczne ograniczenie tego ryzyka.

Dobór funduszy inwestycyjnych w portfelu nie jest łatwą sprawą

Pierwszym wyzwaniem, które pojawia się podczas zarządzania portfelem funduszy inwestycyjnych, jest … sam wybór funduszy. Nie jest to łatwe, ponieważ wymaga od ciebie kilku decyzji, z których najważniejszą jest ustalenie celu i skłonność do ryzyka.

Bogactwo oferty oznacza, że ​​nie tylko początkujący inwestor może mieć dylematy związane z wyborem najlepszej dla niego opcji inwestycyjnej. Wynika to z faktu, że wybór konkretnego funduszu wymaga podjęcia szeregu małych, ale bardzo ważnych decyzji na dłuższą metę. Musisz odpowiedzieć na następujące pytania:

  • jakie zasoby wybrać?
  • inwestować na rynku polskim czy zagranicznym?
  • w jaką branżę zainwestować swój kapitał?
  • wybrać fundusz otwarty lub alternatywny?
  • nwestować bezpiecznie czy zdecydować się na agresywną strategię?

Mam świadomość, że na samym początku brakuje doświadczenia, aby być pewnym podejmowanych decyzji. Początkujący inwestorzy nie dysponują odpowiednimi instrumentami merytorycznymi, aby dokonać właściwej analizy i faktycznie wybrać opcję perspektywiczną. W każdym razie, co mówię – błędy popełniają każdy, nawet najbardziej doświadczony gracz. Jest tak z prostego powodu – rynek finansowy jest bardzo nieprzewidywalny, a to, co wydaje się być jedynym właściwym wyborem dzisiaj, może przyspieszyć puls jutro.

Podsumowując ten akapit – co powinien zrobić początkujący inwestor i co jest kluczem do skutecznego zarządzania portfelem funduszy inwestycyjnych? Po pierwsze, aby zbudować optymalny portfel inwestycyjny, powinien:

spotkać się z dobrym doradcą inwestycyjnym i polegać na jego usługach i doświadczeniu lub
działają niezależnie, wykorzystując gotowe narzędzia dostępne na rynku (np. wyszukiwarki funduszy o określonych profilach inwestycyjnych, platformy inwestycyjne, kalkulatory) i niezależnie ustalają odpowiedni skład funduszy.

Aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu inwestycyjnego, warto:

  • określić dobrą strategię inwestycyjną,
  • wdrażaj to konsekwentnie.

Istotą tej strategii powinno być prawidłowe / optymalne określenie składu portfela, tj. Procentowy udział poszczególnych funduszy inwestycyjnych w nim.

Idea funduszy cyklu życia jako odpowiedź na problemy w doborze funduszy

Warto zauważyć, że na rynku dostępne są również rozwiązania, które pomagają nowym inwestorom. Jednym z nich jest na przykład fundusz cyklu życia. Pozwala to również uczestnikom, których wiedza pochodzi z książek i różnych opracowań, którzy nie mają jeszcze dużego doświadczenia – co, wierzcie lub nie, jest fundamentalnym czynnikiem sukcesu.

Fundusz Cyklu Życia to propozycja dla osób, którym udało się zebrać wystarczająco dużo pieniędzy na inwestycje, ale z różnych powodów nie chcą, nie wiedzą lub nie mają czasu na dalsze kształcenie lub zdobywanie wiedzy w tej dziedzinie. Jednocześnie oczekują najlepszej oferty na rynku.

Uczestnicy nie muszą się martwić o inwestowanie kapitału w taki sposób, aby odpowiadał on obecnemu celowi – wystarczy, że ustalą go na samym początku. W trakcie trwania inwestycji portfele są zmieniane tak, aby pasowały do poszczególnych etapów życia. Jako inwestor wystarczy wybrać fundusz z docelową datą inwestycji. Wybierając subfundusz z datą, np. odpowiadającą dacie przejścia na emeryturę, inwestor otrzymuje fundusz, którego portfel jest dostosowany do każdego etapu życia lub oszczędzania – wszystko to oczywiście zależy od Twoich priorytetów. Jest to bardzo wygodny sposób lokowania kapitału.

Co niezwykle ważne, ten rodzaj inwestycji uważany jest za jedną z najmniej ryzykownych – w trakcie cyklu życia aktywa funduszu są przenoszone na bezpieczniejsze inwestycje, dzięki czemu wcześniej wypracowane zyski są chronione.

Twój opiekun inwestycyjny

Fundusze cyklu życia mają kilka cech charakterystycznych. Po pierwsze, zarządzający od samego początku stosuje się do zdefiniowanego planu, zwanego ścieżką alokacji aktywów. Drugą ważną cechą jest to, że im bliżej zakończenia inwestycji, tym mniej ryzykowne są operacje funduszu. Dlatego procent bezpiecznych operacji automatycznie wzrasta (jak napisałem wcześniej).

Inwestuj z głową. Po prostu

W początkowej fazie inwestycji istnieje pewne prawdopodobieństwo poniesienia strat. Można się do nich jednak przygotować z wyprzedzeniem. Pierwszym krokiem będzie zebranie wystarczającej ilości kapitału, aby zainwestować tylko część z nich – reszta posłuży jako zabezpieczenie na wypadek niepowodzenia. Pamiętaj o tym! Inwestowanie wszystkich posiadanych oszczędności to zła decyzja, ponieważ może kosztować całe bezpieczeństwo finansowe, często wypracowane na przestrzeni lat.

Po drugie, zdobądź odpowiednią wiedzę. Nikt nie staje się ekspertem w ciągu 5 minut, ale jeśli zdecydujesz się zainwestować, warto znać podstawowe pojęcia ze świata finansów i wiedzieć, czy inwestycja krótko- czy długoterminowa będzie bardziej odpowiednia dla Twojego celu.

Po trzecie, skorzystaj z możliwości oferowanych przez rynek. Metody mnożenia kapitału to kilka sposobów, ale każdy z nich ma specyficzny profil, z którym należy się zapoznać. Oczywiście, możesz liczyć na fachową poradę w tej sprawie, ale… wiedza nigdy nie jest zbyt duża 🙂 Uważaj na nierzetelne inwestycje, oferujące ponadprzeciętne zyski (zazwyczaj niepodlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego) – przyzwyczajaj się do kwestionowania wszystkich ofert, które wydają się zbyt atrakcyjne. I nie wahaj się – największym kapitałem każdego inwestora jest jego doświadczenie, które po prostu trzeba zdobyć.