Zdolność, wiarygodność kredytowa

790

Zdolność, wiarygodność kredytowa

Ogólny termin sugerujący, że dana strona jest godna zaufania kredytodawcy, jak w wyspiarskim słowie seaworthy („zdolny do żeglugi”). Różnica między zdolnością kredytową a zdolnością spłaty długu polega na tym, że wiarygodność kredytowa to „chęć i zdolność” spłaty, natomiast DSC to wyłącznie „zdolność” spłaty zadłużenia. Koncepcje są podobne, lecz nie identyczne (zob. nie chce, czy nie może zapłacić?). Jak dyktuje powyższa logika, zdolność spłaty jest więc „koniecznym, ale nie wystarczającym warunkiem” wiarygodności kredytowej.

Pielęgnacja

Zauważą państwo, że w listach często przywoływał będę zagadnienie wiarygodności kredytowej. A to dlatego, że wraz z innymi abstrakcyjnymi cnotami, takimi jak odwaga czy grzeczność, tworzy ona część całościowej oceny ludzkich wartości. Osoba godna kredytu warta jest zaufania i dobrej woli wspólników handlowych. I chociaż ta umowa społeczna może wydawać się państwu oczywistym wymogiem cywilizacyjnym, jej pielęgnacja wymaga pilnych starań i należytej uwagi.

„Letter No. 23: Credit-worthiness”, cytat za: W.S. Hill-Reid Letters from a Bank Parlour, 1953, s. 149