Saldo wyrównawcze

853

Saldo wyrównawcze

Postanowienie w umowie kredytowej, zgodnie z którym podmiot korzystający z kredytu obrotowego lub innego kredytu jest zobowiązany do prowadzenia swoich rachunków depozytowych u kredytodawcy, przy czym nieraz określane są średnie salda minimalne. Bank kredytujący odnosi z takiego rozwiązania potrójną korzyść.

Salda wyrównawcze

Bank oczywiście korzysta z tych zalet kosztem dłużnika. Niewykorzystane saldo gotówkowe stanowi swoiste obciążenie. Skutek jest taki, że dłużnik zostaje „przekredytowany”. Chcąc uzyskać dostęp do swojego bufora płynności, musi uzyskać zgodę kredytodawcy. Salda wyrównawcze były praktykowane głównie w USA w czasach bankowości społecznej. Obecnie rachunki tego typu są rzadziej stosowane. Zarazem jednak przy kredytowaniu małych firm bank bardzo często oczekuje założenia przez klienta rachunku depozytowego, co umożliwia instytucji monitorowanie przepływów pieniężnych dłużnika.