5 najważniejszych strategii na rynku Forex

strategie i systemy

3039

Poprzedni rok obfitował w wiele wyzwań stawianych przed traderami rynku Forex. Był to okres niestabilności i coraz większego nacisku na makroekonomię. To wszystko sprawiło, że monitoring sytuacji i przeprowadzanie tradingu bazującego na kalendarzu ekonomicznym stało się jeszcze bardziej istotne.

W dzisiejszych czasach dobrym traderem Forex jest ten, kto potrafi odnosić sukcesy tradingowe w różnych warunkach rynkowych, potrafią zastosować dobrą strategię w odpowiednim czasie w zależności od czynników: technicznych, podstawowych oraz psychologicznych.

Bazując na tym obrazie, prezentujemy pięć najbardziej skutecznych strategii na rynku Forex w ogóle. Warto zapamiętać chociaż niektóre z nich, ponieważ mogą się one przydać w codziennym tradingu na globalnym rynku finansowym.

1. Newsy tradingowe

Wszyscy zajmujący się rynkiem Forex wiedzą, że dominują na nim strategie techniczne. W praktyce bardzo rzadko para walutowa osiąga poziom ponad 100 pips w ciągu kilku minut wyłącznie z powodu czynników technicznych. Aby były one przydatne to muszą mieć solidne podstawy, takie jak np. istotne wiadomości finansowe lub oświadczenie banku centralnego. W 2015 roku newsy tradingowe odegrały bardzo ważną rolę głównie z powodu: zniesienia minimalnego kursu wymiany franka przez Narodowy Bank Szwajcarii, luzowania ilościowego przez Europejski Bank Centralny, czy dewaluację juana przez Ludowy Bank Chin. Trading na podstawie newsów tradingowych mógł przynieść dużo zysków w 2015 roku.

2. Price Action

Strategia “Price action”, a więc ruch ceny w danym czasie jest powszechnie uważana za jedną z najlepszych używanych podczas tradingu na rynku Forex – nie dlatego, że skupia się na prognozach na przyszłość, ale pozwala w sposób efektywny dokonać dokładnej oceny przeszłości. Price action opiera się na analizie rzeczywistych zmian cen w celu odkrycia trendów i zależności, które przełożą się na dalszy trading. Wykres świecowy jest jednym z najprostszych, a jednocześnie najbardziej skutecznych narzędzi, ponieważ pomaga inwestorom wyobrazić sobie jak przebiegał ruch cen. Wysokie i niskie wahania, testy odporności i konsolidacji należą do najczęściej używanych strategii price action.

3. Zniesienia Fibonacciego

Pojedynczy Fibonacciego – definiowane jest jako potencjalne retracement pierwotnego ruchu cen pary walutowej w – uważany jest za znaczący, ponieważ może zidentyfikować potencjalnego odwrócenia wzór. Zazębiające poziom Fibonacciego jest jeszcze bardziej istotne, ponieważ zawiera dwa retracements Fibonacciego lub rozszerzenia. W przypadku korzystania z odpowiednich sygnałów potwierdzających, takich jak zawiasy, wsporniki i oporów, nakładanie Fibonacciego może przynieść znaczący sukces. Wielu inwestorów oprzeć się głównie na zachodzącej strategii Fibonacciego; raz widzą dwa silne poziomy Fibonacciego zbiegają się w znanym obszarze wsparcia lub oporu, wiedzą, że mają przydatnych handlu.

Spadki wskaźników Fibonacciego definiuje się jako potencjalne niewielkie spadki w ruchu cen pary walutowej – ich rola jest znaczącą, ponieważ może określać potencjalne miejsca odwrotu. W przypadku korzystania z odpowiednich sygnałów

4. Pop ‘n’ Stop

Metoda „Pop ‘n’ Stop” uważana jest za jedną z najskuteczniejszych ze wszystkich jakie znajdują się na rynku Forex. Bieżący rok obfitował w wiele trudnych sytuacji, w trakcie trwania których inwestorzy cierpliwie czekali na dalsze ruchy cen. Do przełomu dochodziło wówczas, kiedy miał miejsce ich gwałtowny ruch – niezależnie od jego kierunku. Traderzy w takich sytuacjach często czują pokusę, aby zamknąć pozycję i ograniczyć ryzyko strat. Niestety, jeśli zaczyna się gonić za ceną, to efekty czasami są odwrotnie od zamierzonych. Aby z takiej sytuacji wyjść na pozycji wygranej, należy określić w jakim momencie cena znalazła się „poza zasięgiem”, a kiedy jej wzrost został zatrzymany tylko tymczasowo. W tej strategii chodzi o to, aby ustalić, czy dana pozycja zmierza ku katastrofie, a jeśli tak się dzieje to należy zamknąć pozycję zanim do tego dojdzie. Taki obraz można uzyskać poprzez dalsze obserwowanie i zidentyfikowanie sygnałów „pop ‘n’ stop”. Jednym z możliwych sposobów, aby to zrobić jest odszukanie momentu, w którym cena znalazła się „poza zasięgiem”, a następnie złożenie zlecenia stop loss kilka pipsów przed nimi.

„Drop ‘n’ Stop” jest taką samą metodą, jednak stosuje się ją w przypadku, kiedy dochodzi do gwałtownych spadków cen.

5. Fraktale

Ciężko jest przekonać ludzi, którzy przeprowadzają trading w oparciu o fraktale, że rynkiem rządzi przypadek. Chociaż może wydawać się, że funkcjonują one według jasnych wzorców i trendów szczególnie w dłuższych perspektywach czasowych. Zasadnicza idea przy tradingu w oparciu o fraktale uściśla, że sprowadzają one istotne tendencje rynkowe do prostych i przewidywalnych wzorów odwrócenia. Na rynku Forex fraktale składają się z pięciu lub większej liczby elementów. Według Investopedia.com istnieją dwie zasady ich identyfikowania:

„Punkt zwrotny w bessie następuje, kiedy istnieje wzór dla najwyższej wartości oraz dwóch niższych maksimów znajdujących się z każdej strony. Z kolei do punktu zwrotnego w hossie dochodzi, gdy jest wzór dla najniższej wartości i dwóch wyższych minimów z każdej strony”.

Istnieje wiele sposobów, aby wprowadzić fraktale do obrotu. Najlepszym sposobem jest użycie ich w połączeniu z innymi wskaźnikami takimi jak średnie ruchome, a także wykorzystanie ich w różnych terminach. Choć za pierwszym razem mogą się wydawać skomplikowane, to są one bardzo ważnymi narzędziami, które mogą pomóc traderom przebrnąć przez złożony system finansowy.