AFORTI Holding

895

AFORTI Holding to dynamicznie rozwijająca się grupa finansowa, której celem jest ustanowienie standardów kompleksowej obsługi klienta w zakresie finansów dla przedsiębiorstw. Jego usługi oparte są na wysoko wykwalifikowanej kadrze kierowniczej oraz na najwyższych standardach profesjonalizmu i wiedzy eksperckiej.

AFORTI odpowiada na potrzeby przedsiębiorców i firm z sektora MSP, oferując szeroki zakres usług finansowych wspierających rozwój biznesu, takich jak: finansowanie operacji biznesowych, wymiana walut online, zarządzanie wierzytelnościami lub faktoring.

Początki działalności AFORTI sięgają 2009 roku. Obecnie Grupa liczy 150 pracowników w 17 oddziałach w całej Polsce. Główna siedziba firmy znajduje się w Warszawie, a poszczególne oddziały znajdują się m.in. w Szczecinie, Gdyni, Olsztynie, Poznaniu, Krakowie, Rzeszowie, Rybniku, Katowicach i Wrocławiu. Niedawno jedna ze spółek wchodzących w skład grupy – Aforti Exchange – rozpoczęła działalność w Rumunii.

Strategia rozwoju Grupy AFORTI na lata 2018 – 2020

AFORTI to grupa finansowa przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw. Chcemy ustanowić nowe standardy kompleksowej obsługi klienta w zakresie zarządzania kapitałem korporacyjnym.

Aforti Holding S.A. działa jako spółka holdingowa dla podmiotów oferujących komplementarne usługi finansowe dla klientów o szerokim spektrum portfela – Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Collections S.A. oraz dla Aforti Ac Sp. z o. o. prowadzenie działalności rachunkowo-księgowej na rzecz innych podmiotów w Grupie. Aforti Holding S.A. świadczy również usługi marketingowe, prawne i informatyczne dla tych Spółek.

Usługi oferowane przez Grupę skierowane są przede wszystkim do średnich firm poszukujących optymalnych form finansowania własnych działań i planów rozwojowych.

Głównym celem opracowania i przyjęcia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej, na czele z Aforti Holding SA, jest określenie i rozszerzenie kierunków jej dalszej działalności, systematyczne zwiększanie skali i rentowności jej działalności, aw dalszej perspektywie budowanie wartość Grupy dla jej akcjonariuszy.

Podstawowe filary strategii rozwoju firmy Aforti to:

  1. rozwój grupy Aforti w Polsce;
  2. rozwój Grupy Aforti poprzez ekspansję zagraniczną;
  3. rozwój Grupy Aforti poprzez upublicznienie jej spółek zależnych.

Kontakt Aforti Holding S.A.

ulica: Chałubińskiego 8, p. 27, 00-613 Warszawa

telefon: +48 22 647 50 00, fax +48 22 647 50 05

e-mail: [email protected]

NIP: 525-245-37-55, REGON: 141800547, KRS: 0000330108

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 7 801 915 zł
Nr konta bankowego: Millennium 41 1160 2202 0000 0001 3685 2710