Akcje pierwszorzędne

1173

Akcje pierwszorzędne są to papiery wartościowe z prawami majątkowymi i niemajątkowymi posiadane przez najbardziej renomowane firmy. Są również nazywane Niebieskimi Żetonami. Akcje pierwszorzędne są nadal przedmiotem obrotu. Cechuje je przede wszystkim wysoka płynność, co jest niezwykle ważną cechą (porównywalną nawet z zyskiem osiągniętym przez daną firmę lub przedsiębiorstwo). Wartość akcji pierwszorzędnych jest zwykle stabilna. W praktyce oznacza to, że zwykle nie tracą nagle nagle swojej wartości. Dywidenda akcji pierwotnych jest również względnie stała. Dywidenda jest częścią zysku netto danej spółki kapitałowej przeznaczoną na akcjonariusza lub wspólnika. Może być również podzielony przez wszystkich akcjonariuszy lub partnerów. Jest wypłacany przez firmę, jeśli dużo zyskał. Dywidendy z akcji pierwszorzędnych są zazwyczaj emitowane regularnie.

Akcje pierwszorzędnych to akcje o najwyższej reputacji. Zazwyczaj mają dobrą reputację i długą tradycję. Oczywiście firmy, które są właścicielami tych akcji, odgrywają tutaj ogromną rolę. W dużej mierze zależy od nich, czy ich pierwotne udziały będą trakcyjne dla potencjalnego akcjonariusza. Akcje pierwszorzędne zawdzięczają wysoką płynność i dywidendę dobrym fundacjom. Inwestorzy, którzy chcą się ubezpieczyć przez długi czas i osiągnąć największe korzyści, chętnie kupują akcje pierwszej klasy.