Kim jest Agent transferowy ?

Giełda

1873

Agent transferowy to podmiot prowadzący rejestry uczestników funduszu. Konwertuje pieniądze zainwestowane w odpowiednią liczbę jednostek i zapewnia, że zamówienia złożone przez inwestorów, takie jak przejęcia, giełdy, konwersje, wykupy i transfery jednostek są realizowane prawidłowo.

Usługi oferowane przez agentów transferowych obejmują między innymi: obsługę rozliczeń związanych z płatnościami i wypłatami z funduszu, w szczególności konwersję środków wpłacanych przez klientów na jednostki, konwersję jednostek odkupionych i sprzedanych, a także odbiór i realizację innych instrukcji uczestników funduszu. Głównym zadaniem agenta transferowego jest jednak prowadzenie rejestru uczestników funduszy inwestycyjnych, członków funduszy emerytalnych i osób ubezpieczonych w funduszach kapitałowych. Rejestr jest ewidencją księgową wszystkich zdarzeń dotyczących uczestnictwa klientów w funduszu, ich danych osobowych i kontaktowych, a także informacji o wszystkich transakcjach, takich jak: data zakupu, liczba i cena zakupu jednostek uczestnictwa, opłaty, data umorzenie, pobrane podatki itp. Zgodnie z prawem jest to element ksiąg funduszu, który zawiera dane analityczne dotyczące wpłaconego kapitału.

Agent transferowy zapewnia również wsparcie w wykonywaniu kluczowych działań związanych z obsługą klientów towarzystw, np .:

  • obsługa reklamacji,
  • udostępnianie systemów informatycznych dla uczestników i dystrybutorów,
  • obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
  • archiwizacja dokumentacji.