Analiza kredytowa

1107

Analiza kredytowa

Specjalny rodzaj analizy finansowej, która koncentruje się na zdolności kredytobiorcy do spłaty zadłużenia i dokonuje kwalifikacji ryzyka kredytowego. Analiza kredytowa przedsiębiorstwa obejmuje zwykle analizę sprawozdań finansowych (związane z tym hasła znaleźć można w Kompendium terminów z zakresu finansów), a także sprawdzenie, czy kierownictwo firmy jest godne zaufania i kompetentne, ocenę wyceny zabezpieczeń majątkowych itp. Największym problemem analizy kredytowej jest fakt, że dotyczy ona przyszłości. Choć kredytodawca może się czuć spokojny, znając historię kredytobiorcy, zawsze istnieje niebezpieczeństwo błędu w przewidywaniu, jako że przyszłość ze swej natury jest niepewna – to już nie to, co kiedyś…

Istnieją cztery podstawowe podejścia do analizy kredytowej:

Rodzaje analizy kredytowej

rodzaje analizy kredytowej

Dla bankowców zatrudnionych w instytucjach komercyjnych prowadzących działalność kredytową umiejętność przeprowadzenia analizy kredytowej traktowana jest jako absolutnie podstawowa. Stanowi ona najważniejszą część pracy osób uczestniczących w podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu, wymagającej uporządkowania złożonych, mało konkretnych i niepewnych danych, aby w rezultacie wyciągnąć proste, racjonalne i pożyteczne wnioski dotyczące zdolności kredytowej. Zgromadzenie wiedzy o podstawowych faktach nie zastępuje analizy. Informacje trzeba przecież przefiltrować, poddać syntezie, zinterpretować i podsumować, tworząc spójną narrację, będącą wyrazem jakościowej myśli: „Ufamy temu kredytobiorcy dlatego i dlatego; należy więc udzielić mu kredytu na warunkach takich i takich”. Analizę kredytową prezentuje się w memorandum kredytowym, sporządzanym zwykle przez bankowca pełniącego funkcję sponsora. Wymaga ona jednak dokładnego przemyślenia (zob. poniższy cytat), ponieważ dobry moment na zarządzanie ryzykiem kredytowym przypada przed udzieleniem kredytu.

analiza kredytowa