Wysokość wypłaty

759

Wysokość wypłaty

Poziom kredytu dostępnego dla kredytobiorcy, wyrażony jako procent określonych aktywów kwalifikowanych. W przypadku kredytu obrotowego np. bank może udzielić pożyczki w wysokości do 70% należności. Generalnie wysokość wypłaty odzwierciedla płynność finansowanych aktywów, zdolność utrzymania wartości oraz cechy zabezpieczenia ogółem. Wysokość wypłaty ustalana jest często według możliwości realizacji zabezpieczenia. Przykładowo wysokość wypłaty dla obligacji skarbowych jest wyższa niż dla zapasów. Niemniej jednak wysokość wypłaty może zostać spożytkowana do racjonalizowania i ograniczania poziomu wykorzystania kredytu. Dlatego bank, choć nierzadko w pełni zdaje sobie sprawę, że w sytuacji przymusowej likwidacji w najlepszym razie odzyska najwyżej 25% należności, jednak wysokość wypłaty ustala na poziomie, powiedzmy, 66% w celu powiązania wykorzystania kredytu z określonym celem: sfinansowaniem sprawiedliwej części należności. Reszta musi zostać sfinansowana przez innych partnerów w cyklu operacyjnym z zachowaniem kontynuacji działalności, w formie kredytu kupieckiego lub obrotowego.

Wysokość wypłaty