Spirala zadłużenia

798

Spirala zadłużenia

Pożyczanie jeszcze większej ilości pieniędzy częściowo po to, aby sztucznie zwiększyć konsumpcję, a częściowo, żeby obsłużyć poprzednie długi. Wysoko oprocentowane zobowiązania kumulują się, tworząc swoistą pułapkę zadłużenia, z której pożyczkobiorca w pewnym momencie nie jest już w stanie się wyrwać. W międzyczasie wierzyciele, do których trafiają spłaty, mogą oceniać historię kredytową i zdolność kredytową konsumenta jako dobrą. Do narastania spirali zadłużenia dojść może wtedy, gdy w jakimkolwiek celu – także w celu zaspokojenia innych wierzycieli – klient otrzymuje pożyczkę gotówkową. Inną przyczyną są nie najlepsze praktyki kredytowe, tzn. brak wystarczającego badania kredytobiorcy. Pojęcie odpowiedzialnych finansów wiąże się z przekonaniem, że dla własnego dobra oraz dla dobra klienta bank nie powinien pozwolić dłużnikowi przesadnie się zadłużyć. W skrajnym wypadku (np. wtedy, gdy pożyczkobiorca nie ujawni wszystkich swoich zobowiązań), możemy mieć do czynienia z oszustwem. W dziedzinie finansowania firm problem występuje rzadziej, ponieważ przejrzystość finansów przedsiębiorstw jest większa, bardziej serio traktowana jest też zasada „poznaj kredytobiorcę”. Zob. także: doradztwo dla osób z problemami kredytowymi.