Fakty i mity na temat inwestowania

774

Czy doradca finansowy pomoże zarządzać Twoimi inwestycjami?

Doradcy finansowi są głównie sprzedawcami określanych produktów i nie posiadają wystarczającej wiedzy ani czasu, aby śledzić zmiany na kluczowych rynkach finansowych, a przede wszystkim przewidywać zmiany trendów czy zajmować się wyszukiwaniem najlepszych okazji inwestycyjnych. Trudno jest zatem oczekiwać, aby wybrali oni dla nas najbardziej optymalny fundusz czy też zalecili nam sprzedaż jego jednostek w momencie, kiedy koniunktura na rynku, na którym on inwestuje ma się zmienić. Taką wiedzę posiadają tylko licencjonowani doradcy inwestycyjni, którzy korzystając z zaplecza doświadczonych analityków na bieżąco śledzą koniunkturę na wszystkich kluczowych rynkach finansowych i w odpowiednim czasie zmieniają strukturę portfela klienta.

Jeśli koniunktura na giełdzie będzie się zmieniać, to zarządzający TFI sprzeda wszystkie akcje i zainwestuje w obligacje lub bony skarbowe

Większość funduszy ma określony w prospekcie minimalny próg wartości akcji w portfelu, poniżej którego nie może zejść nawet w czasie, kiedy zarządzający przewidują odwrócenie trendu na rynku kapitałowym. W przypadku funduszy akcyjnych, które w czasie hossy dają najwięcej zarobić, ten minimalny udział kształtuje się często w okolicach 90% wartości portfela. Tak więc jeśli koniunktura na giełdach się zmieni, to nasze jednostki będą mocno tracić na wartości, nawet jeśli zarządzający taki spadek przewidzieli. Tym samym to od inwestora zależy powodzenie inwestycji w jednostki TFI, gdyż musi on określić moment rozpoczęcia i zakończenia inwestycji oraz instrumenty finansowe, które są obecnie najbardziej atrakcyjne.

Zakup jednostek uczestnictwa funduszy zrównoważonych uchroni nas przed stratami w czasie bessy

Fundusze zrównoważone posiadają w swoich aktywach akcje oraz instrumenty bezpieczne (obligacje, bony skarbowe), a ich udział może się zmieniać w określonym w prospekcie zakresie. Żadna z ww. grup aktywów nie może jednak stanowić 100% wartości portfela, co oznacza, iż w czasie hossy taki fundusz będzie zarabiał mniej niż rynek, a w czasie bessy na giełdzie jego jednostki będą spadać wolniej. Bessa giełdowa jednak i tak w sposób istotny uszczupli wypracowane w czasie dobrej koniunktury zyski.

Wszystkie fundusze tej samej klasy zarabiają dla ich uczestników podobnie, więc ich selekcja nie ma znaczenia

Różnice w stopach zwrotu funduszy tej samej klasy w analogicznych jednostkach czasu są znaczące i sięgają kilkudziesięciu procent w okresie kilkuletnim. Tym samym może się zdarzyć, iż na rosnącym rynku nasze zyski będą niewielkie lub nie będzie ich w ogóle, jeśli wybierzemy nieodpowiedni fundusz. Wybór funduszu to przekopywanie się przez różne statystyki, prospekty. Przeciętny inwestor nie ma czasu oraz wiedzy, aby taką analizę samodzielnie wykonać.

Opcje to instrumenty o wysokim ryzyku

Inwestowanie w opcje może wiązać się z wysokim poziomem ryzyka, ale nie jest to regułą. Wszystko zależy od tego, czy dokonujemy zakupu czy sprzedaży opcji. Zakup opcji pozwala osiągnąć zysk ze zmiany ceny danego instrumentu przy z góry określonym poziomie ryzyka. Poziom tego ryzyka wynika z ceny opcji. Natomiast wystawca opcji naraża się na nieograniczone ryzyko, ponieważ w przypadku znacznego wzrostu lub spadku ceny danego instrumentu będzie zobowiązany wypłacić nabywcy opcji należną kwotę.

Kupując strukturę inwestujesz w rynki o najlepszych perspektywach

Może tak być, ale nie musi. Największą popularnością na rynku cieszą się struktury oparte o instrumenty posiadające wysokie stopy zwrotu w momencie tworzenia struktury. Wiąże się to z ryzykiem, że potencjał wzrostu lub spadku tych walorów jest już mocno ograniczony. Zdecydowanie lepiej byłoby więc kupować struktury oparte o stosunkowo tanie instrumenty, ale posiadające dużą perspektywę wzrostu lub drogie walory, których ceny z dużym prawdopodobieństwem spadną. Selekcja takich instrumentów może być bardzo trudna, dlatego najlepiej powierzyć ocenę zachowania poszczególnych rynków i wyboru odpowiednich struktur ekspertom.

Kupując strukturę zarabiasz tym więcej, im więcej rynek wzrośnie lub spadnie

Jest to tylko częściowo prawda. Większość struktur tworzona jest w oparciu o tzw. opcje egzotyczne, których zakup jest tańszy od tradycyjnych opcji. Opcje egzotyczne posiadają jednak pewne wady. Charakteryzują się one tym, że często posiadają wyłącznik lub barierę. Najprościej wyjaśnić to na przykładzie. Załóżmy, że kupujemy opcję na wzrost indeksu WIG20, ale jest to opcja z wyłącznikiem. Zarabiamy razem ze wzrostem indeksu, ale tylko do momentu, gdy wzrost ten nie przekroczy 20%. Jeżeli w którymkolwiek momencie w czasie trwania opcji WIG20 będzie wyżej niż 20% od początkowego poziomu nasze zyski przepadają. Opcja barierowa różni się tym, że wzrost indeksu WIG20 w momencie wykonania opcji musi być niższy niż 20%, aby otrzymać wypłatę. Oznacza to, że często ponadprzeciętne stopy zwrotu z instrumentu, o który oparta jest opcja nie tylko nie powiększają zysku nabywcy struktury, ale nawet go tego zysku pozbawiają.

W czasie hossy wszystkie spółki rosną

Patrząc na indeksy giełdowe, można odnieść wrażenie, że wszystkie spółki zachowują się bardzo podobnie i poddają się panującym na rynku trendom. W praktyce w czasie hossy rośnie jedynie część spółek. Kiedyś w Stanach Zjednoczonych szacowano, że jest to około 70% notowanych akcji. Oznacza to, że szanse wytypowania losowego portfela 4 spółek, w którym wszystkie będą rosły w czasie hossy wynoszą jedynie 25%! Dlatego właśnie tak ważny jest odpowiedni dobór akcji do portfela, poparty dokładną analizą i selekcją.

Inwestowanie na globalnych rynkach nie jest dostępne dla przeciętnego inwestora

Może się wydawać, że inwestowanie na światowych rynkach finansowych wymaga ogromnej wiedzy, doświadczenia oraz znacznego nakładu czasu, przez co nie jest dostępne dla przeciętnego inwestora. Jednak dzięki pomocy specjalistów globalne rynki stoją otworem. Odpowiednia dywersyfikacja portfela, wybór najlepszego momentu do zawarcia transakcji czy też selekcja instrumentów odpowiednich względem indywidualnego profilu ryzyka, mogą mieć decydujące o końcowym sukcesie znaczenie. Teraz każdy inwestor może realizować swoje cele, korzystając ze zmian cen (zarówno wzrostów, jak i spadków) najpopularniejszych towarów, indeksów oraz walut.

Inwestując w surowce narażasz się na wysokie ryzyko

Inwestycje na rynkach towarowych są powszechnie postrzegane jako bardzo ryzykowne. Jednak odpowiedni dobór instrumentów pozwala na dostosowanie strategii względem potrzeb klienta. Dzięki wykorzystaniu opcji, inwestor może zdecydować o częściowej bądź całkowitej ochronie swojego kapitału. Tym samym inwestycje w złoto, ropę czy kawę mogą być dostosowane do indywidualnego profilu ryzyka klienta.