Banki dla kryptowalut

824

Dla wielu osób handlujących kryptowalutami najbardziej problematyczne jest znalezienie banku, który zaakceptuje transakcje w tym obszarze. Polskie instytucje finansowe nieustannie „rzucają kłody u stóp” polskim przedsiębiorcom i osobom inwestującym w kryptowaluty.

Kryptowaluty nadal nie do końca uregulowane

Wirtualny rynek walutowy wciąż czeka na kompleksowe regulacje prawne. Stan, w którym jest teraz, nie budzi zaufania wśród instytucji finansowych. Tymczasem wiele osób z bitcoinami chce je legalnie i wygodnie obracać. W każdym razie w ciągu ostatnich dwóch lat można zaobserwować dość duży wzrost obrotu kryptowalutami. Popularna jest nie tylko bitcoin, ale także litecoin, eter, peercoin, dogecoine i inne. Ci, którzy włączają kryptowaluty, niestety napotykają wiele problemów, zwłaszcza z banków. W rzeczywistości w Polsce nie ma obecnie instytucji, która sprzyjałaby problemowi kryptowalut.

Przepisy blokujące transakcje

Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nałożyła nowe, restrykcyjne obowiązki na instytucje finansowe. Dziś oczekuje się, że banki będą rejestrować i stosować transakcje, które mogą być związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, oraz przeprowadzać okresową analizę ryzyka w celu zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego. Ponadto w dniu 30 kwietnia 2018 r. Weszły w życie nowe przepisy rozporządzenia podatkowego, które umożliwiły szefowi krajowej administracji podatkowej tymczasowe zablokowanie rachunku bankowego kwalifikowanego podmiotu, jeżeli dostępne informacje wskazują, że podmiot może skorzystać z działalność banków w celach związanych z oszustwami podatkowymi lub nieuczciwymi działaniami Przychody. W wyniku tych przepisów po stronie przedsiębiorców, którzy mają do czynienia z „potencjalnie ryzykownymi branżami”, pojawiła się niepokojąca tendencja do odmowy zawarcia umowy o prowadzenie rachunków bankowych lub zlikwidowanie rachunków już prowadzonych.

Banki torpedują transakcje kryptowalutami

Zjawisko to dotyczy szczególnie podmiotów handlujących kryptowalutami. Przedsiębiorcy prowadzący legalną działalność mają trudności z otwarciem lub utrzymaniem rachunku bankowego. Ponadto nie mają żadnych mechanizmów obronnych, ponieważ są z góry w pozycji przegrywającej. Jedyną rzeczą, która służy im jako obrona, jest droga cywilna. Jednak dochodzenie potencjalnych roszczeń oznacza długi i kosztowny proces. Oczywiste jest, że polskie banki wybrały jeden front dotyczący kryptowalut. Zgłaszano przypadki rozwiązania umów rachunku bankowego w odniesieniu do takich instytucji jak Santander Bank Polska S.A., Bank PKO S.A., MBank S.A., PKO Bank Polski S.A. i wiele innych. Nic dziwnego, że przedsiębiorcy handlujący kryptowalutami zaczynają korzystać z usług zagranicznych banków. W Polsce trudno jest znaleźć instytucję finansową, która nie działałaby przeciwko posiadaczom wirtualnych walut.

Bezzasadne wypowiadanie umów prowadzenia rachunków bankowych

Warto jednak zauważyć, że takie masowe rozwiązanie umów rachunków bankowych może być nieuzasadnione. W oparciu o obowiązujące przepisy, w tym ustawę z dnia 1 marca 2018 r. O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, należy stwierdzić, że banki zawsze dysponują pełnym zestawem informacji na temat transakcji zleconych przez przedsiębiorcę handlującego kryptowalutami, co pozwala instytucji finansowej na zarejestrować zarówno możliwe powyżej progu, jak i podejrzane transakcje. Ponadto banki są zwykle zwolnione z wymogu rejestracji płatności przychodzących, ponieważ transakcje są przeprowadzane przez inne instytucje zobowiązane. Bank posiada również szczegółowe informacje o nadawcy przelewu zagranicznego, wskazanym przez bank zagraniczny. Teoretycznie transakcje kryptowalutowe nie powinny jednak niepokoić polskich instytucji finansowych.

Rozwiązanie problemu w bankach zagranicznych

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby dokonywać transakcji przy użyciu kryptowaluty, szukają zatem innych rozwiązań niż skorzystanie z usług polskich banków. Na początku roku szwajcarski bank Vontobel, który uruchomił usługę umożliwiającą bezpłatną sprzedaż, kupowanie i przechowywanie cyfrowych aktywów, stał się głośny. W rezultacie Vontobel stał się pierwszym bankiem przyjaznym dla kryptowalut na świecie. Na razie jednak nic nie wskazuje na to, aby ten rodzaj usług dał impuls do zmian w polskiej bankowości.

Czy opłacalne jest skorzystanie z usług MIP?

Przedsiębiorcy, którzy mimo wszystko chcieliby działać na terenie Polski, próbują dokonywać transakcji również za pośrednictwem tzw. Małych instytucji płatniczych (MIP). Jest to alternatywa dla krajowych instytucji płatniczych, która jest zdecydowanie wygodniejsza i bardziej przystępna cenowo. Zasadniczo MIP posiada wszystkie uprawnienia dużych instytucji finansowych, w tym możliwość wydawania instrumentów płatniczych i prowadzenia rachunków bankowych. MIP jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, ponieważ jego uruchomienie jest stosunkowo proste. Może przybierać dowolną formę prawną – spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a nawet przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Z drugiej strony, w ramach wymogów formalnych, musi jedynie sporządzić biznesplan i plan finansowy na pierwsze 12 miesięcy, procedury zarządzania ryzykiem, procedury AML / CFT, opis i schemat graficzny świadczonych usług, a także jako procedury rozpatrywania reklamacji.

Zmiana rezydencji podatkowej

Inną opcją, powszechnie stosowaną przez podmioty handlujące kryptowalutami, jest korzystanie z systemów prawnych, które oferują możliwość prowadzenia działalności na korzystnych warunkach. W tym celu zmieniają miejsce rezydencji podatkowej, przenosząc się na Cypr, Maltę, Monako lub inne kraje, tworząc środowisko przyjazne kryptowalutom.

Jak dokonać transakcji z użyciem kryptowaluty?

Na razie nic nie wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości nastąpi zmiana przepisów dotyczących handlu kryptowalutami. Ludzie, którzy chcą dokonać takiej transakcji, są skazani na powyższe rozwiązania. Nie można jednak ukryć, że żaden z nich nie pozwala samodzielnie poradzić sobie z problemem. W tej sytuacji niezbędna jest pomoc i porady firm prawniczych.