Przelew międzynarodowy – ile trwa, jak go zrobić i ile kosztuje?

334

Jak łatwo wysyłać pieniądze w różnych walutach dowolnego banku na świecie bez konieczności otwierania rachunku walutowego? Ten wpis odpowie na wszystkie pytania dotyczące przelewów międzynarodowych.

Dowiesz się, jaki rodzaj transferu wybrać, ile kosztuje taka operacja i ile czasu zajmuje jej wykonanie. Będą również praktyczne wskazówki, jak prawidłowo zamówić taką transakcję.

Co to jest przelew międzynarodowy?

Przelewy w walutach różnią się od przelewów w złotych w systemie ELIXIR znanym na co dzień. System SWIFT służy do rozliczania transakcji walutowych (zarówno międzynarodowych, jak i między bankami znajdującymi się w tym samym kraju).

W języku polskim skrót ten oznacza Stowarzyszenie Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Sama nazwa wyjaśnia jego działanie. Jego głównym celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania międzybankowej sieci telekomunikacyjnej. System ten wprowadził unifikację (unifikację) komunikatów, które banki wysyłają między sobą, aby były zrozumiałe i jednoznaczne dla każdej ze stron.

Dokonując przelewu w walucie (krajowej lub zagranicznej), zawsze należy podać numer SWIFT banku (w niektórych regionach może to być numer BIC), na który wysyłane są pieniądze. Jest to specjalny numer, unikalny dla każdego banku, który identyfikuje go w międzynarodowej sieci telekomunikacyjnej.

Wyjątkiem od tej zasady jest przelew walutowy euro, pod warunkiem że jest on przeprowadzany między krajami należącymi do Unii Europejskiej. Następnie korzystamy z systemu SEPA (jednolity obszar płatności w euro). Jego główne zalety to jednolity sposób zamawiania i realizacji transakcji.

Dzięki wdrożonym ułatwieniom pieniądze są zazwyczaj dostarczane na konta odbiorców w ciągu jednego dnia roboczego, a koszty transakcji są bardzo niskie i znane z góry. Dodatkowym plusem jest brak kosztów banków pośredniczących oraz fakt, że opłata jest pobierana bezpośrednio z konta nadawcy i nie jest odejmowana od kwoty przelewu.

Ile kosztuje przelew zagraniczny?

Opłaty za transakcje wymiany walut zależą w dużej mierze od liczby banków pośredniczących (w przypadku przelewów krajowych rozliczenia zwykle odbywają się bezpośrednio między zainteresowanymi bankami, w przypadku przelewów zagranicznych biorą udział banki reprezentujące dany kraj w stosunku do innych banków w kraju docelowym) uczestniczyć w danej operacji i czy poprawnie podaliśmy wszystkie niezbędne dane.

Warto pamiętać, że nie jesteśmy zaskoczeni dodatkową opłatą naliczaną niezależnie od tej wymienionej w cenniku banku.

W przypadku przelewów SWIFT możemy wyróżnić trzy opcje rozliczania kosztów:

  • OUR – wszystkie koszty ponosi nadawca,
  • SHA – koszty są dzielone między nadawcę i odbiorcę (część odbiorcy jest odejmowana od kwoty przelewu),
  • BEN – wszystkie koszty ponosi odbiorca (opłata jest odejmowana od kwoty przelewu).

Większość polskich banków pobiera procent kwoty przekazanej jako prowizja, dodatkowo określając jej minimalną i maksymalną wartość.

Sytuacja jest nieco inna w przypadku wspomnianego przelewu SEPA, w którym koszt jest stały i wynosi od 4 do 20 PLN.