Tempo wzrostu produkcji przemysłowej w Rosji przyspieszyło w czerwcu do 3,3%

678

W Rosji przyspieszyła dynamika produkcji przemysłowej w czerwcu do 3,3% wobec 0,9% w maju. Przez 6 miesięcy tego roku rosyjska produkcja przemysłowa wzrosła o 2,6%. Informują o tym dane opublikowane przez Rosstat. Raport agencji statystycznej zauważa, że ​​przemysł wytwórczy stał się liderem pod względem wzrostu produkcji w zeszłym miesiącu. Wzrosł on o 3,4%. Wydobycie w Rosji wzrosło o 2,3%. Pozytywną dynamikę wykazały również farmaceutyki, metalurgia i petrochemia. Pod koniec 2018 r. produkcja przemysłowa w Rosji wzrosła o 2,9% po wzroście o 2,1% rok wcześniej.

Inflacja w strefie euro przyspieszyła do 1,3% w czerwcu

W czerwcu w strefie euro, według ostatecznych danych Eurostatu, inflacja cen konsumpcyjnych została odnotowana w ujęciu rocznym na poziomie 1,3%. Inflacja przyspieszyła w porównaniu z majową wartością w 1,2%. Ekonomiści oczekiwali, że ten wskaźnik utrzyma się na poziomie wcześniejszym w 1,2%. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,2%. Stopa inflacji, która nie obejmuje energii, żywności i produktów alkoholowych, wzrosła w ubiegłym miesiącu do 1,1% z 0,8% w maju. Żywność, alkohol i wyroby tytoniowe wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 1,6%. Wartość energii wzrosła o 1,7%. Usługi wzrosły w cenie o 1,6%. Dane Eurostatu wskazywały również na utrzymanie majowego tempa wzrostu cen w krajach Unii Europejskiej w czerwcu, na poziomie 1,6% w ujęciu rocznym. W porównaniu z poprzednim miesiącem tempo wzrostu cen wzrosło o 0,1%. Grecja wykazała najniższą stopę inflacji w czerwcu, gdzie jej wskaźnik wyniósł 0,2%. Jednocześnie wskaźnik Rumunii 3,9% okazał się największym wśród krajów UE.

Zysk operacyjny największego na świecie producenta zegarków Swatch spadł w pierwszej połowie o 13%

Największy producent zegarków Swatch zakończył pierwszą połowę bieżącego roku z 13% spadkiem zysku operacyjnego w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zysk wyniósł 547 mln franków szwajcarskich, czyli 554 mln dolarów. Mimo spadku, indeks okazał się lepszy niż prognozowali analitycy. Spodziewali się spadku zysków do 534 mln franków szwajcarskich. Zysk netto spółki spadł w okresie styczeń-czerwiec o 11,3%. Przychody spadły o 4,4%. W komunikacie prasowym Swatch zauważył, że w okresie sprawozdawczym firma prowadziła bezkompromisową walkę z nieautoryzowanym handlem detalicznym. Była to główna przyczyna ujemnej dynamiki wskaźników finansowych. 

Kwartalny zysk Bank of America wzrósł o 10%

Amerykański konglomerat finansowy Bank of America poinformował, że w drugim kwartale jego zysk netto wzrósł o 10% w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej do 7,11 mld dolarów. Na akcję wskaźnik wynosił 74 centy, ekonomiści szacowali 71 cent. Przychody wyniosły 23,08 mld dolarów, wzrastając o 2,4% w ciągu roku i nie uzasadniając prognozy ekspertów na poziomie 23,11 mld USD. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 12,19 mld dolarów. Liczba ta wzrosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 3,1%. Jednocześnie bank zmniejszył dochody z operacji handlowych o 6%. Stopa dochodów za kwartał wyniosła 3,2 mld dolarów. Przychody w sektorze prywatnym wzrosły o 5,2%. Indeks jednostki zarządzania stanem i inwestycjami wzrósł o 3,3%. Jednocześnie odnotowano 2,5-procentowy spadek przychodów z globalnej działalności bankowej. Kapitalizacja BofA osiągnęła 275,6 mld USD, wzrastając o 17,7% od początku roku.

Sprzedaż samochodów w Europie spadła o 8% w czerwcu

Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów, w czerwcu na rynku europejskim sprzedano 1,491 mln pojazdów. Liczba ta za ostatnie 12 miesięcy spadła o 7,9%, odnotowując najbardziej znaczący miesięczny spadek od grudnia 2018 r. W poprzednim miesiącu nastąpił niewielki wzrost wskaźnika – o 0,1%. W okresie od stycznia do czerwca w Europie sprzedano 8,426 mln pojazdów, co o 3,1% mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Sprzedaż nowych samochodów w tym roku zmniejszyła się o 7,8% do 1,446 mln pojazdów. Wszystkie główne rynki samochodowe w Europie odnotowały spadek w zeszłym miesiącu. We Francji wskaźnik spadł o 8,4%. Niemcy zmniejszyły sprzedaż o 4,7%, Wielka Brytania – o 4,9%. Największy spadek sprzedaży wykazała Szwecja – o 52%. Jednocześnie najwyższe stopy wzrostu odnotowano na Litwie, gdzie sprzedaż wzrosła o 41,1%. Niemiecka firma Volkswagen pozostała liderem sprzedaży na rynku europejskim, pomimo jej spadku o 9,5% w ujęciu rocznym.

Ericsson w drugim kwartale powrócił do zysku netto po stracie kwartał wcześniej

Ericsson, największy na świecie producent urządzeń do sieci bezprzewodowych, poinformował o wynikach drugiego kwartału. Pod koniec kwartału szwedzka spółka odnotowała zysk netto w wysokości 1,71 mld korona szwedzka w porównaniu ze stratą w 1,89 mld koron w tym samym okresie 2018 roku. Spółce udało się powrócić do zysku dzięki temu, że operatorzy telekomunikacyjni w Ameryce Północnej i Azji Północno-Wschodniej zwiększyli swoje inwestycje w rozwój sieci 5G. Prognoza zysku ekonomistów w 1,7 mld koron była nieco niższa niż wynik kwartalny. Przychody wyniosły 54,81 mld koron, wzrost wyniósł 10%. Liczba ta przekroczyła również szacunki ekonomistów w 53,51 mld koron. Marża operacyjna wzrosła do 6,8% z 0,3% w tym samym okresie rok wcześniej. Wzrost marży brutto wyniósł 36,6%, co również przekroczyło wzrost o 34,8% rok wcześniej. Kapitalizacja firmy Ericsson osiągnęła 300 mld koron. Od początku roku wzrosła ona o 13,3%.

Inflacja w Wielkiej Brytanii pozostała na poziomie 2% w czerwcu

Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii wzrosły o 2% w czerwcu w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej, utrzymując tempo z poprzedniego miesiąca. Takie dane zostały opublikowane przez Brytyjski Urząd Statystyczny ONS. Roczny wskaźnik inflacji odpowiada poziomowi docelowemu prognoz Banku Anglii i ekonomistów. W czerwcu zanotowano zerowy wzrost cen konsumpcyjnych w stosunku do maja, co również potwierdziło prognozy rynkowe. Inflacja, która nie obejmuje kosztów energii, żywności, alkoholu i tytoniu, przyspieszyła do 1,8% z 1,7% miesiąc wcześniej. Żywność i napoje bezalkoholowe wzrosły w ciągu roku o 1,6%. Ich koszt w stosunku do maja wzrósł o 0,1%. Cena alkoholu i tytoniu wzrosła o 3,7% w ujęciu rocznym. Wzrost kosztów usług transportowych wyniósł 2,4%. Ceny usług komunikacyjnych wzrosły o 4,3% w ciągu roku. W środę opublikowano również dane dotyczące dynamiki cen na brytyjskim rynku nieruchomości w maju, które pokazały spowolnienie cen mieszkań w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku do 1,2% z 1,5% w kwietniu.