Chińska gospodarka traci impet

685

Druga co do wielkości gospodarka świata rozwijała się w tempie 6% rocznie w ostatnim kwartale, podczas gdy rynek oczekiwał odczytu na poziomie 6,1%. Było to kolejne spowolnienie wzrostu, wcześniej było to 6,2%. Obecny odczyt pokazuje, że była to najwolniejsza stopa wzrostu od prawie trzech dekad. Niemniej jednak wygląda na to, że chiński rząd jest na dobrej drodze do realizacji planu na ten rok, który przewiduje wzrost między 6% a 6,5%. Patrząc na szczegółowe dane, można zauważyć, że głównym czynnikiem hamującym wzrost w ostatnim kwartale były słabe inwestycje, ponieważ ich udział w PKB spadł do 19,8% z 25,9%. Jednocześnie niższy popyt krajowy wpłynął na przeszacowanie importu, zwiększając w ten sposób udział eksportu netto we wzroście PKB do 19,6% w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy. Z kolei udział konsumpcji we wzroście gospodarczym wzrósł do 60,5% z 55,3%, co było spowodowane znacznymi obniżkami podatków dokonanymi na początku tego roku.

W świetle kwartalnej publikacji PKB szereg wskaźników miesięcznych przyciągało nieco mniej uwagi. W każdym razie były to dość przyzwoite dane, przy czym produkcja przemysłowa była najbardziej zaskakująca i wyniosła 5,8% r / r, co oznacza wynik znacznie powyżej konsensusu, który wyniósł 4,9% r / r. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 7,8% rok do roku i odpowiadała oczekiwaniom rynku, a inwestycje w środki trwałe (z wyjątkiem inwestycji w sektorze wiejskim) wzrosły o 5,4% w skali rocznej. Zasadniczo reakcja rynków finansowych na te publikacje była raczej ograniczona, a nawet nieco negatywna, jeśli chodzi o sposób, w jaki chińskie indeksy zarządzały dotychczas. Patrząc w przyszłość, inwestorzy powinni zwrócić uwagę na trwającą wojnę handlową między USA i Chinami.

Podsumowanie:

  • Wzrost gospodarczy w drugiej co do wielkości gospodarce świata zwolnił bardziej niż oczekiwano w trzecim kwartale
  • Wśród serii odczytów z września produkcja przemysłowa pozytywnie zaskakuje
  • Reakcja rynków finansowych na chińskie dane była raczej znikoma