Kim są klienci Spółki MarkaSA?

629

We wrześniu zeszłego roku na rynku NewConnect zadebiutowała spółki Marka S.A., która specjalizuje się w dostarczaniu szybkich i niewysokich pożyczek. O jej działalności, wynikach finansowych i planach na najbliższe lata opowiada Prezes Zarządu – Pan Krzysztof Jaszczuk. Zapraszamy do lektury!

Czym zajmuje się spółka Marka?

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą działającą w sektorze finansowym. Specjalizujemy się w udzielaniu szybkich pożyczek gotówkowych. Spółka obecnie prowadzi aktywną działalność sprzedażową na obszarze dziewięciu województw Polski: podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego oraz małopolskiego. Sukcesywnie poszerzamy zasięg terytorialny działania.


Kim są klienci Spółki?

Nasze usługi adresujemy do klientów indywidualnych. Pożyczamy pieniądze obsługując klienta w domu, przelewamy je również bezpośrednio na jego konto. W swojej ofercie mamy pożyczki o wartości od 200 do 2000 zł udzielane na okres od 2 do 60 tygodni. Pożyczki o dłuższym okresie spłaty (40-60 tygodni) oferowane są stałym i lojalnym klientom. Do tej pory z naszych usług skorzystało ponad trzydzieści tysięcy osób.


W jakich miastach, do tej pory powstały odziały Marki?

Działamy na rynku od 2006 roku, początkowo nasze biura znajdowały się w Białymstoku i Lublinie, gdzie jesteśmy liderem rynku szybkich pożyczek gotówkowych. Od 2011 roku realizujemy strategię ekspansji regionalnej,  tak też w czerwcu otworzyliśmy nowe placówki w Rzeszowie, Olsztynie, Radomiu. Natomiast w 2012 roku działalność rozpoczęły oddziały w Gdańsku, Toruniu, Łodzi i Krakowie. Obsługą klientów zajmuje się ponad 600 wykwalifikowanych Przedstawicieli Handlowych, którzy docierają do wszystkich, nawet najmniejszych miejscowości w obszarach działania firmy. Docelowo chcemy świadczyć swoje usługi w całej Polsce.


Skąd Spółka pozyskuje środki na tak dynamiczny rozwój?

W 2011 roku pozyskaliśmy z prywatnej emisji akcji ponad 6 mln zł, we wrześniu zadebiutowaliśmy na rynku NewConnect. W 2012 roku postanowiliśmy wyemitować obligacje notowane na rynku Catalyst, których wartość wniosła  14,1 mln zł. Wyemitowane przez nas papiery dłużne mają dwuletni termin zapadalności oraz są oprocentowane na poziomie WIBOR 6M + 800 pkt. bazowych.


Czym była podyktowana decyzja o emisji obligacji na rynku Catalyst?

Głównym celem transakcji było pozyskanie dodatkowego finansowania na dalszą rozbudowę sieci placówek oraz pozyskanie nowych klientów. Dotychczas finansowaliśmy swój rozwój z kredytów bankowych oraz ubiegłorocznej emisji akcji. Będąc jednym z liderów rynku pożyczek gotówkowych uznaliśmy, że koniecznością jest dywersyfikacja źródeł finansowania. Ponadto na naszą decyzję o emisji obligacji wpłynęła również obserwacja rynku i ta emisja w danym momencie była przez nas postrzegana jako najlepsze rozwiązanie.


Jaki wpływ na rozwój rynku szybkich pożyczek mają rekomendacje wydane przez nadzór finansowy?

Zaostrzenie polityki kredytowej banków to efekt wprowadzenia  przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacji T, która mówi, że zobowiązania z tytułu spłat rat kredytów, nie powinny przekraczać 50 proc. dochodów kredytobiorcy. Negatywne skutki odczuwają w tym momencie przede wszystkim banki, które jak szacują eksperci, straciły 3 mln potencjalnych klientów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tej grupy klientów oferujemy im szybki i sprawny dostęp do krótkoterminowego finansowania.


Jak ocenia Pan działalność Spółki w bieżącym roku?

Pomimo dużych nakładów inwestycyjnych związanych przede wszystkim z rozbudową sieci oddziałów i wejściem na nowe rynki, co wiązało się również ze znacznymi nakładami marketingowymi, udało nam się wypracować dobre wyniki finansowe w I kwartale 2012 roku. Marka ma za sobą najlepszy start roku w całej historii. Przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2012 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły aż o 111 proc. do 4,35 mln zł, natomiast zysk netto zwiększył się o 72% do poziomu 0,87 mln zł.


Jakie są perspektywy rozwoju Spółki w 2012 roku?

Z naszych wyliczeń wynika, że w najbliższych latach będziemy rozwijali się równie dynamicznie, jak do tej pory. Marka w tym roku planuje wypracować 25,7 mln zł przychodów i 4 mln zł zysku netto, a w 2013 roku będzie to odpowiednio 38,8 mln zł oraz 7,9 mln zł. Prognozy Spółki na 2014 rok zakładają zrealizowanie sprzedaży na poziomie 52,1 mln zł oraz wypracowanie 12,5 mln zł zysku netto.