Termin „Czołg” na rynku finansowym

2413

Slangowe słowo „czołg” to termin, który został przyjęty z tradycyjnych rynków finansowych i opisuje silne ujemne wyniki finansowe danego aktywa. Dlatego mówi się, że aktywem jest „tankowanie”, gdy jego cena bardzo szybko spada. Termin „zbiornik” może być również używany w odniesieniu do konkretnej branży lub firmy, która nie osiąga dobrych wyników.

Innym powszechnym zastosowaniem tego słowa, szczególnie na tradycyjnych rynkach, jest to, że składnik aktywów lub portfel uważa się za „w zbiorniku”, jeżeli jego wyniki finansowe w dłuższym okresie znacznie tracą na wartości.

Wyrażenie „tankowanie” jest często używane jako przeciwieństwo „rajdowania” – bardzo podobne do tego, jak używane są terminy „zrzut” i „pompowanie”. Aktywa rosną (lub pompują), gdy doświadczają gwałtownego krótkoterminowego wzrostu wartości, natomiast tankowanie (lub dumping) odnosi się do czegoś przeciwnego, gdy ceny rynkowe wykazują gwałtowny i szybki spadek.

Innym powiązanym terminem związanym z tankowaniem jest „krwawienie”, które również odnosi się do spadku cen rynkowych. Jednak krwawienie często opisuje wolniejszy spadek, który ma miejsce w dłuższym okresie, niż szybki i ostry.