Nastroje gospodarcze w Polsce spadły do 102,2 pkt

1248

Z opublikowanych we wtorek danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej wynika, że wskaźnik nastrojów w gospodarce polskiej w lipcu wynióśł 102,2 pkt. Wobec 103 pkt. Odnotowanych w czerwcu. Wskaźnik nastrojów gospodarczych obejmuje  wskazania dla przemysłu (40 proc.), usług (30 proc.), konsumentów (20 proc.), budownictwa i handlu detalicznego (po 5 proc.). Jak podaje DG EcFin, wskaźnik koniunktury w polskim przemyśle w lipcu wyniósł minus 9,7 pkt. spadając wobec minus 8,9 pkt. w czerwcu.

W trakcie sesji azjatyckiej kontrakty terminowe na ropę wzrosły

We wtorek w trakcie azjatyckiej sesji kontrakty terminowe na ropę WTI wzrosły. Za wrzesień kontrakty terminowe na ropę WTI notowane były na poziomie 57,21 USD za baryłkę, wzrastając o 0,60 %. Poziomy wsparcia i oporu odpowiednio wynoszą 55,68 USD oraz 57,25 USD. Na ICE z kolei wartość dostaw ropy Brent za październik wzrosła o 0,55% i była notowana na poziomie 63,97 USD za baryłkę. Różnica pomiędzy ropą Brent a WTI wynosiła 6,76 USD za baryłkę.

Zyski Sony okazały się lepsze od prognoz, dochody gorsze

Sony poinformowała o wynikach finansowych za pierwszy kwartał. Zyski okazały się lepsze od przewidywań rynkowych, dochody zaś gorsze. Zysk na akcje w ostatnim kwartale wyniósł 121,78 jenów, podczas gdy dochód odnotowano na poziomie 1.92 bln jenów. Analitycy oczekiwali zysku netto na poziomie 92,32 jenów, a dochodów na poziomie 1,94 bln jenów. W ciągu roku akcje Sony notują 10 % wzrost.

Kurs akcji Ultimate Games wzrósł o 2,16 proc. na GPW

Na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku głównym GPW kurs akcji Ultimate Games wzrósł o 2,16 proc. do 23,70 zł. Wcześniej spółka była notowania na rynku alternatywnym NewConnect. Wszystkie akcje spółki będące dotychczas przedmiotem obrotu na NewConnect trafiły na rynek regulowany. Producent gier Ultimate Games uczestniczył w rynku NewConnect od czerwca 2018 roku. Właścicielem 48 proc. akcji spółki jest Playway. W styczniu przez Ultimate Games została przeprowadzona emisja akcji, z której firmie udało się pozyskać ok. 3 mln zł – 230 tys. akcji po cenie 13 zł za papier wartościowy objął prezes oraz dwóch członków rady nadzorczej. Wcześniej ci sami członkowie władz spółki sprzedali na rzecz inwestorów instytucjonalnych łącznie 465,7 tys. akcji, również po cenie 13 zł. W swoim wywadzie dla PAP Biznes w maju, prezes Mateusz Zawadzki podtrzymał plan wydania przez spółkę około 50 gier w 2019 roku.

Inflacja w Polsce może przekroczyć 3,5 % na koniec 2019 r.

Wyniki szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wykazały, że inflacja na koniec 2019 r. może przekroczyć 3 %. Jest to wartość znacznie wyższa od oczekiwań rynkowych. Według ekonomistów nasilenie inflacji wynikało głównie z inflacji cen żywności, która wzrosła do 6,8 % w ujęciu rocznym, co jest najwyższym wskaźnikiem od połowy 2011 r. Część ekonomistów oczekuje, że inflacja pod koniec 2019 r. może wzrosnąć lub przekroczyć 3%. Ryzyko podwyżek cen energii z kolei również może wpłynąć na wzrost inflacji i podnieść ją do 3,5-4 % na początku 2020 r. Opinie ekonomistów zatomiast zakładają, że Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy procentowe bez zmian do końca 2020 r.

PKB w strefie euro w drugim kwartale wzrósł o 0,2 %

Jak wynika z danych Eurostatu wyrównany sezonowo PKB Unii Europejskiej i strefy euro zwiększył się o 0,2% w ujęciu kwartalnym. W pierwszym kwartale wzrost PKB notował się na poziomie 0,4 % dla strefy euro, oraz 0,5 % dla Unii Europejskiej. W ujęciu rocznym wzrost PKB był UE był na poziomie 1,3 %, oraz 1,1 % dla strefy euro.  

Stopa bezrobocia w strefie euro za czerwiec wyniosła 7,5 %

Jak podaje urząd statystyczny Unii Europejskiej w komunikacie do Eurostatu, Stopa bezrobocia w strefie euro za czerwiec po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła 7,5 %, wobec 7,6 % w poprzednim miesiącu. Oczekiwania analityków zbiegły się ze wskaźnikiem. Przeciętna stopa bezrobocia w 28 krajach Unii Europejskiej wyniosła 6,3 %, pozostając bez zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem. W Polsce wskaźnik również pozostał bez zmian w porównaniu z majem i wynosił 3,8 %.