Czy zakup gruntów może być dobrą inwestycją?

2168

Osoby posiadające wolne środki finansowe bardzo często szukają narzędzi, które pozwalałby im powiększyć zgromadzone oszczędności, a jednocześnie nie wiązałoby się to, z ryzykiem inwestycyjnym i możliwością utraty wszystkich pieniędzy. Jednym z takich narzędzi, które jest chętnie wykorzystywane, zwłaszcza przez dużych inwestorów, jest kupowanie gruntów.

Wybór mamy pomiędzy zakupem ziemi rolnej lub ziemi budowlanej. Niestety ustawa dotycząca handlu tymi pierwszymi dość skutecznie zablokowała tu możliwości inwestycyjne i praktycznie jedynym wyjściem na dziś pozostaje zakup działek budowlanych. W tym przypadku należy od razu stwierdzić, że po pierwsze jest to inwestycja, na której nie jesteśmy w stanie stracić, ale niestety wymaga od nas zainwestowania większej ilości środków finansowych. Tu istnieje też pewna dowolność. Dla tych bogatszych celem będzie zakup działki na której developer jest w stanie postawić całe osiedle, dla innych ich szczytem możliwości będzie wykupienie działki pod jeden dom. Niezależnie od skali, którą wybierzemy, zakup ziemi to rodzaj inwestycji długoterminowej, który opłaca się praktycznie zawsze.

Opłacalność inwestycji wiążę się tu w dużej mierze z faktem, że rynek handlu ziemią jest zamknięty i nie da się jej dodrukować czy wirtualnie sprawić, aby było jej więcej. Ponieważ jednocześnie powiększają się miasta i występuje pęd ku budowaniu, to miasta muszą korzystać z terenów, które wcześniej pełniły funkcję nieużytków W bardzo szybkim tempie rozrastają się też wsie, gdzie przenoszą swoje życie ludzie, zmęczeni miastem i kosztami tutejszego życia. Na to wszystko potrzeba gruntów. Dodatkowo zakup ziemi powoduje, że nasze oszczędności są skutecznie chronione przed inflacją. Cena bowiem zawsze będzie zweryfikowana przez zapotrzebowanie rynkowe. Inwestycja w ziemie nie powoduje generowania żadnych kosztów. Ziemia nie musi być odnawiana, modernizowana ani specjalnie chroniona. Kiedy grunt należy do nas prawnie, to bez względu na to, czy postawimy tam siatkę, czy nie, to inwestycja bez naszej zgody jest tu niemożliwa. Ostatecznym powodem jest wzrost cen gruntu. Ta tendencja trwa już od 2004 roku i nic nie wskazuje, aby cokolwiek miało się w tej materii zmienić.

Jednak aby inwestycja nie okazała się pułapką, należy oczywiście zwrócić uwagę na kilka aspektów, a dokładnie przypilnować dokładności i staranności inwestycji, zwłaszcza w zakresie prawnym. Zanim kupimy działkę, sprawdźmy zatem jej stan prawny. Chodzi o to, jaka jest jej kwalifikacja w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu będziemy znali wszelkie możliwości danego gruntu. Dowiemy się też o problemach, które mogłyby zablokować potencjalne zyski. Ważne jest także położenie danej działki. Najbardziej atrakcyjne są te lokalizacje, które znajdują się blisko dużych miast. Niestety są one też najdroższe. Warto zatem zaobserwować, jaka jest dynamika inwestycji, gdzie planowane są nowe trasy, jak jest skomunikowana dana działka. Dodatkowo musimy też sprawdzić, jakie jest otoczenie działki i czy jest ona odpowiednio zagospodarowana pod względem urbanistycznym.

Artykuł powstał we współpracy z domi.slupsk.pl