Raport o kredytach konsumenckich (ang. consumer credit report)

Wskaźniki makroekonomiczne

1338

Raport o kredytach konsumenckich

Raport o kredytach konsumenckich jest dokumentem publikowanym przez zarząd Rezerwy Federalnej, w którym prezentowane są prognozy dotyczące przede wszystkim wielkości niespłaconych kredytów i pożyczek konsumenckich. W raporcie nie uwzględnia się danych dotyczących kredytów zabezpieczonych hipotekami. W dokumencie pojawiają się dwie główne grupy kredytów: kredyty odnawialne i nieodnawialne. Dane dotyczące kredytów są zbierane poprzez ankietę głównie wśród banków komercyjnych, przedsiębiorstw finansowych i sieci detalicznych. Dodatkowo znajdziemy również informacje na temat oprocentowania różnych grup kredytów(np. kredyty samochodowe, karty kredytowe itd.).

Znaczenie dla rynku

Dane na temat kredytów konsumenckich okazują się niezwykle pomocne przy prognozowaniu przyszłych poziomów konsumpcji oraz sprzedaży detalicznej. Raport o kredytach konsumenckich może również okazać się przydatny przy przewidywaniu cyklu koniunkturalnego, gdyż zwykle konsumenci podnoszą poziom zadłużenia w momencie kiedy pozwolą im na to większe dochody. Dlatego dane o kredytach konsumenckich można wykorzystać przy określaniu momentów ożywienia w gospodarce. Oprócz tego poziomy oprocentowania kredytów dobrze pokazują w jaki sposób zmiany rynkowych stóp procentowych przekładają się na oprocentowanie kredytów konsumenckich. Publikacja Raport dotyczący kredytów konsumenckich będzie miała ograniczony wpływ na rynki, jednak w połączeniu z danymi na temat dochodów konsumentów i stóp procentowych dokument ten może okazać się użyteczny.