Sprzedaż domów na rynku wtórnym (ang. existing home sales)

wskaźniki makroekonomiczne

1496

Sprzedaż domów na rynku wtórnym

Raport o sprzedaży domów na rynku wtórnym w USA pojawia się co miesiąc i zawiera dane dotyczące średnich cen sprzedaży sklasyfikowanych regionalnie. W raporcie pojawiają się dane na temat zamkniętych transakcji na rynku nieruchomości. Rozróżnienia takie jest istotne ze względu na to, że sprzedaż domu w USA zajmuje od 6 do 8 miesięcy. Dlatego dane o sprzedaży pojawiające się w momencie publikacji mogą dotyczyć transakcji rozpoczętych nawet dwa miesiące wcześniej. W samym raporcie najważniejsze jest łączna liczba sprzedanych, istniejących domów oraz mediana cen sprzedaży. W raporcie o sprzedaży domów i mieszkań na rynku wtórnym znajdziemy zarówno surowe dane jak i prezentowane bez wahań sezonowych. Informacje przedstawiane są w ten sposób ze względu na duży wpływ pogody.

Znaczenie dla rynków

Raport o sprzedaży domów i mieszkań na rynku wtórnym dostarcza ważnych informacji o wielkości zagregowanego popytu w tym obszarze. Sprzedaż domów i mieszkań na rynku wtórnym zwykle dynamicznie rośnie w okresach wychodzenia z recesji i rozpoczynającego się ożywienia gospodarczego. Rosnącej sprzedaż domów zazwyczaj będzie towarzyszyć większa liczba udzielanych kredytów hipotecznych oraz podwyższony poziom sprzedaży detalicznej. Sprzedaż domów i mieszkań na rynku wtórnym stanowi zdecydowaną większość obrotów a rynku nieruchomości. Fakt ten oraz niezwykle duży wpływ kondycji sektora nieruchomości na perspektywy całej gospodarki amerykańskiej, szczególnie w ostatnich latach sprawia, że raport o sprzedaży domów i mieszkań na rynku wtórnym należy do grupy danych, których publikacje przyciągają uwagę wszystkich uczestników rynku.