Czym zajmuje się doradca inwestycyjny ?

DORADZTWO INWESTYCYJNE

1671

Tytuł Doradcy Inwestycyjnego to polski standard potwierdzający wysoki poziom kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania inwestycjami. Tytuł uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed Komisją Nadzoru Finansowego i wpisaniu na listę Doradców Inwestycyjnych. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz inne instytucje finansowe zobowiązane są do zatrudniania Doradców Inwestycyjnych.

Doradca inwestycyjny z licencją

Doradca inwestycyjny to ekspert, którego wiedzę potwierdza licencja uzyskana od Komisji Nadzoru Finansowego. Aby uzyskać taką licencję, należy zdać trzystopniowy egzamin obejmujący m.in. zagadnienia prawne, rynki i instrumenty finansowe, ekonomię, zarządzanie portfelem czy rachunkowość finansową. Do tej pory w Polsce wydano około 360 licencji doradcy inwestycyjnego.

Doradca inwestycyjny w asset management

W zarządzaniu aktywami funduszy klientów zarządza doradca inwestycyjny. Zarządza portfelem klienta zgodnie z wybraną strategią inwestycyjną. Doradca inwestycyjny dobiera odpowiedni stosunek bezpiecznych i ryzykownych aktywów, aby spełnić oczekiwania klienta. W trakcie zarządzania portfelem dokonuje transakcji w imieniu klienta.

Doradca inwestycyjny to nie doradca finansowy

Nazwy obu konkursów brzmią podobnie, ale jest między nimi ogromna różnica. Prawie każdy może zostać doradcą finansowym. Firmy doradztwa finansowego starają się przygotować swoich pracowników, ale nie ma wytycznych co do tego, jaką wiedzę i umiejętności powinny posiadać. Doradca inwestycyjny działa na podstawie licencji udzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Doradca finansowy nie może doradzać przy inwestycjach.

Doradca inwestycyjny nie jest sprzedawcą, ale partnerem

Doradca inwestycyjny aktywnie zarządzający portfelem klienta nie może być sprzedawcą, który jest zainteresowany jedynie podpisaniem umowy (jak w przypadku doradców finansowych). Doradca inwestycyjny stale kontroluje portfel klienta, dokonuje transakcji, ocenia rynek i podejmuje odpowiednie decyzje inwestycyjne.