Zarządzanie portfelem (Portfolio Management)

1286

Zarządzanie portfelem (ang. Portfolio Management) – usługa finansowa polegająca na prowadzeniu księgowości, powiernictwie i, co najważniejsze, podejmowaniu decyzji w kwestii kupna i sprzedaży papierów wartościowych z portfela będącego własnością innych osób.

Z  tytułu świadczenia usługi jaką jest „zarządzanie portfelem” pobierana jest „prowizja za zarządzanie” (powiedzmy, wysokości 1% wartości aktywów). Zarządzanie portfelem jest atrakcyjne na rynku dla małych, detalicznych inwestorów, którzy cenią sobie fachową obsługę profesjonalnych inwestorów. Patrz także fundusz powierniczy.

Zarządzanie portfelem