EBC o krok od taperingu?

1398

Informacje gospodarcze

Z kraju:

RPP podtrzymuje ocenę, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego – napisano w komunikacie po wrześniowym posiedzeniu Rady. Według członków RPP, w kolejnych kwartałach inflacja w Polsce pozostanie umiarkowana.

Wzrost gospodarczy w skali roku na poziomie 4% jest realny, a w gospodarce brak jest nierównowag, więc nie ma obecnie potrzeby dyskutowania o zmianie stóp procentowych – poinformował A. Glapiński, prezes NBP.

Stopy procentowe powinny pozostać bez zmian do końca 2018 r., jeśli dane makroekonomiczne nie będą odbiegały od projekcji Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP – ocenił A. Glapiński, prezes NBP. Dodał, że większość członków RPP nie widzi negatywnych skutków ujemnych realnych stóp procentowych.

RPP na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50% w skali rocznej – podała RPP w komunikacie.

RPP nie widzi obecnie narastających nierównowag na rynku pracy – poinformował A. Glapiński, prezes NBP. Glapiński widzi rezerwy pracy w sektorze rolniczym, wśród osób młodych oraz kobiet.

7,1% – tyle według szacunków MRPiPS wyniosła stopa bezrobocia w sierpniu; w porównaniu do lipca br. nie uległa zmianie.

MR podtrzymuje prognozę nadwyżki handlowej w 2017 roku na poziomie 1,5 mld EUR – wynika z miesięcznego raportu o stanie handlu zagranicznego.

Ze świata:

Prezydent USA D. Trump poparł plan Demokratów, by przedłużyć o 3 miesiące, do połowy grudnia, limit zadłużenia oraz finansowanie rządu USA i połączyć głosowanie nad tym kwestiami z przyznaniem ok. 8 mld dolarów na pomoc w zwalczaniu skutków huraganu Harvey.

Ostatnia sesja

Krajowy dług coraz mocniejszy

W połowie tygodnia zasadnicza sytuacja na rynkach nie zmieniła się. Wciąż awersję do ryzyka budowała niepewność geopolityczna, choć w skala wpływu wyraźnie malała. Z drugiej strony, pomimo kilku istotnych figur makro rynki pozostawały w zawieszeniu przed kluczowym czwartkowym spotkaniem EBC. W tym układzie EUR-USD ustabilizował się w granicach 1,1915. Wśród danych na uwagę zasługiwał sierpniowy odczyt ISM dla usług, który wypadł jednak zgodnie z oczekiwaniami, nie zmieniając układu sił na rynku. Złoty po dwóch dniach wyraźnej aprecjacji, po podwyżce prognoz krajowego wzrostu gospodarczego przez agencję ratingowa Moody’s, w środę oddał część zysków. Niewielki wpływ na notowania miała wczoraj również decyzja RPP, która pozostawiła dotychczasową politykę monetarną niezmienioną. Bazowe rynki długu z kolei przeprowadziły korektę nieprzekraczająca w większości zakresów wahań z wtorku. Nieco lepsza percepcja dotyczyła wczoraj krajowych papierów dłużnych, które kolejny dzień z rzędu notują niższe rentowności pchane korzystnym splotem czynników wewnętrznych. Dziesięciolatki zakończyły wczorajsza sesję na poziomie 3,192%.

Dzisiejsza sesja

EBC o krok od taperingu?

Zobacz: Rynek walutowy

Czwartek, pomimo bogatego kalendarium, postanie pod przemożnym wpływem decyzji i komentarzy EBC. Rynki nie spodziewają się dziś ruchów na stopach procentowych, ale wyczekują na sygnały zmian dotychczasowego ultraluźnego podejścia banku. Przede wszystkim pod rozwagę brany jest potencjał na ograniczenie QE. W tym układzie, wobec ostatnio gołębiej postawy Fed oraz wyraźnego umocnienia euro od początku roku, M. Draghi stanie przed dylematem, ponieważ zbyt mało gołębi przekaż stałby się argumentem do dalszej aprecjacji wspólnej waluty. Tym samym, w naszej ocenie dzisiejszy komunikat najprawdopodobniej pozostanie neutralny dla rynków, a EBC utrzyma status quo. Wśród danych z kolei należy dziś zwrócić uwagę na finalny odczyt PKB w strefie euro oraz kolejne wystąpienia członków Fed.