Podatek od dywidend ma spaść z 19% do 9%

1390

Stawka podatku od dywidend obniżona o 10 punktów procentowych. mogą skierować uwagę oszczędzających z depozytów na spółki giełdowe. Pasywny przepływ kapitału z zysków generowanych przez firmy będzie coraz bardziej atrakcyjny.

Niedawno rząd przyjął rezolucję w sprawie przyjęcia strategii rozwoju rynku kapitałowego (link ma charakter zewnętrzny). Ma to doprowadzić do poprawy dostępu do finansowania dla krajowych małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią około ¾ polskiego PKB. Jednym z jego elementów mają być zmiany podatków, w tym opodatkowanie dywidend.

Tylko 9%, ale do pewnego progu kwotowego

W projekcie strategii wyraźnie stwierdzono, że obniżenie podatku od dywidend ma być potężne: o 10 punktów. %, od 19% do 9%. Ale tylko w przypadku inwestycji utrzymywanych przez ponad 36 miesięcy. Dlatego rząd chce nie tylko zachęcać do inwestowania w akcje spółek dywidendowych, ale także do dojrzałego podejścia do inwestowania kapitału, podobnego do inwestowania w wartość lub strategii „kup i trzymaj”.

Wydaje się, że jest to bardzo rozsądna zachęta, która może ustabilizować zapis dywidendy i stopniowo oswoić mniej doświadczonych inwestorów z giełdą. W rzeczywistości może nawet spowodować, że wielu oszczędzających na depozytach bankowych będzie zainteresowanych giełdą, ponieważ ostatecznie depozyty będą nadal opodatkowane w całości (jak się obecnie wydaje).

  • Przez długi czas średnia stopa dywidendy na GPW była wyższa niż depozytów bankowych. W tym roku wyniósł ok. 3,8%, a to w połączeniu z redukcją obciążeń podatkowych zdecydowanie podnosi atrakcyjność dywidend w stosunku do depozytów bankowych. Dlatego pasywne inwestowanie w spółki dywidendowe ma coraz więcej sensu – mówi Piotr Kwestarz, analityk StrefaInwestorow.pl

Co ciekawe, obniżka ta ma objąć nie tylko inwestorów krajowych, ale także zagranicznych, a jak wiadomo ważne jest, jak myślisz o danym rynku akcji za granicą. W każdym razie inwestorzy zagraniczni mają znaczący, około 50% udział w obrotach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Co ważne, na ostatnim etapie prac nad poszczególnymi elementami strategii należy ustalić „limit kwot uprawniający do zastosowania obniżki podatku”. Prawdopodobnie oznacza to, że zostanie ustalony próg, powyżej którego inwestorzy będą musieli zapłacić 19% zamiast 9% podatku. Trudno przewidzieć, jaka będzie wartość tego progu, ale uważamy, że rząd będzie chciał, aby zdecydowana większość inwestorów indywidualnych podlegała preferencyjnej stawce wynoszącej 9%.