PLN: Glapiński nie wyklucza obniżek

419

Prezes NBP Adam Glapiński udzielił wywiadu dla Ale Bank, gdzie głównie powtórzył swoje dotychczasowe stanowisko. W jego opinii bazowy scenariusz dla gospodarki nie wymaga dostosowania polityki pieniężnej, gdyż od 2021 r. spodziewane jest spowolnienie inflacji bazowej. Zaznaczył jednak, że w przypadku materializacji negatywnego scenariusza, nie można wykluczyć luzowania polityki. Jako ryzyka Glapiński wskazał słabe perspektywy wzrostu w strefie euro, w tym szczególnie w Niemczech. Doda, że polskiej gospodarce nie grozi twarde lądowanie dzięki elastyczności polskich przedsiębiorstw i antycyklicznej polityce fiskalnej. Wypowiedź Glapińskiego nie wnosi nic nowego do dyskusji nad polityką pieniężną. EUR/PLN bez zmian ponad 4,32.

. EUR/PLN bez zmian ponad 4,32.