Udział aktywów surowcowych i finansowych , które straciły w cenie w 2018 roku, wzrosła do rekordowej od 1920 roku liczby

607

Według Deutsche Bank, który śledzi 70 różnych klas aktywów, 90% aktywów surowcowych i finansowych spadło w rekordowym od 1920 roku tempie, kiedy straty wykazały 84% z 37 aktywów. Aktywa ochronne, takie jak złoto i obligacje rządowe, w ciągu pierwszych 11 miesięcy bieżącego roku zmniejszyły swoją wartość w porównaniu do 2017 roku. Spadek wykazały metale przemysłowe, ropa, akcje i obligacje, a także waluty krajów rozwijających się i główne indeksy giełdowe wielu krajów. Po wynikach 2018 roku największy na świecie zarząd BlackRock spodziewa się pierwszego od 25 lat jednoczesnego spadku akcji i obligacji. Sytuacja ta jest spowodowana wojną handlową USA z Chinami, napięciami między Rosją a krajami zachodnimi, wycofaniem się Wielkiej Brytanii z UE i zaostrzeniem polityki pieniężnej przez Fed.

Tiffany odnotowała spadek zysku netto o 5,3%

Zgodnie z wynikami trzeciego kwartału finansowego zakończonego 31 października, amerykańska sieć biżuterii detalicznej Tiffany odnotowała spadek zysku netto o 5,3% w ujęciu rocznym do 94 milionów 900 tysięcy dolarów. Niemniej jednak przychód w okresie sprawozdawczym wykazywały wzrost we wszystkich regionach i w większości kategorii produktów. Jego kwartalna wartość wyniosła 1 miliard 12 milionów dolarów, co oznacza wzrost o ponad 3,7%. Eksperci oczekiwali wzrostu do 1 miliarda 50 milionów dolarów. Wzrost porównywalnej sprzedaży na rynku światowym w sklepach, które działają co najmniej od roku, wyniósł 2%. Firma zgłosiła również wyniki pracy za 9 miesięcy roku obrotowego. W tym okresie jej zysk netto wykazał wzrost o 24% w ujęciu rocznym, a liczba sklepów wzrosła o 6 jednostek do 315.

Brytyjskie linie lotnicze odczuwają negatywny wpływ Brexitu

Brytyjskie firmy zauważyły, że Brexit już zaczął negatywnie wpływać na sprzedaż biletów lotniczych, pisze Bloomberg. Popyt na transport lotniczy okazał się pod presją z powodu deprecjacji funta szterlinga, powiedział Virgin Atlantic Airways i Jet2. Pragnienie brytyjskiej opozycji zerwać porozumienie między premierem Theresą May z Unią Europejską, może jeszcze bardziej zmniejszyć popyt. Pogorszenia sytuacji w ruchu lotniczym spodziewa się również irlandzkie przedsiębiorstwo Ryanair Holdings, obawiając się opuszczenia UE bez zawarcia umowy. Jednocześnie oświadczenia złożone w ostatnich tygodniach przez przedstawicieli Wielkiej Brytanii i UE o istnieniu mechanizmów zdolnych do zapewnienia kontynuacji lotów, nawet w przypadku „twardego” Brexitu, nieco zmniejszyły obawy brytyjskich linii lotniczych.

Sprzedaż nowych domów w USA w październiku spadła do minimum od marca 2016 roku

W październiku nastąpił spadek sprzedaży nowych domów w Stanach Zjednoczonych. Według danych amerykańskiego Departamentu Handlu liczba ta spadła w ujęciu rocznym o 8,9% w porównaniu do września – do 544 tysięcy domów. Tempo spadku było najszybsze za ostatnie 10 miesięcy. Eksperci nie spodziewali się spadku sprzedaży. Według ich szacunków oczekiwano wzrostu do 575 tysięcy domów. W porównaniu do października ubiegłego roku sprzedaż nowych domów spadła o 12%. Średnia cena sprzedaży domu wynosiła 309 tysięcy 700 dolarów, co stanowi spadek o 3,1%. Jest to najniższy poziom od lutego zeszłego roku. Jednocześnie liczba nowych domów wystawionych na sprzedaż pod koniec października była największa od stycznia 2009 roku, osiągając 336 tysięcy jednostek.

Wzrost gospodarczy Stanów Zjednoczonych spowolnił w trzecim kwartale

Tempo wzrostu gospodarki USA w trzecim kwartale spadło do 3,5% z 4,2% w drugim kwartale, zgodnie z ostatecznymi danymi Ministerstwa Finansów kraju. Według ekspertów spodziewano się wzrostu o 3,6%. Wzrost gospodarczy w trzecim kwartale był napędzany reformą podatkową USA, która zwiększyła wydatki konsumpcyjne i inwestycje biznesowe. Wzrost wydatków konsumpcyjnych wyniósł 3,6%, podczas gdy wstępne szacunki mówiły o 4%. W gorszą stronę skorygowano również wzrost indeksu PCE Core – z 1,6% do 1,5%. Amerykańskie firmy w zeszłym kwartale zwiększyły skorygowany zysk przed opodatkowaniem o 3,4% w porównaniu do poprzedniego kwartału, i o 10,3% w ujęciu rocznym. Wzrost inwestycji kapitałowych firm, wynoszący 2,5% i inwestycji w sprzęt – o 3,5% był lepszy niż wstępne szacunki.

Szwecja jest liderem w UE według wskaźnika zatrudnienia

Wskaźnik zatrudnienia w Unii Europejskiej w 2017 roku wyniósł 72%, wzrastając w porównaniu z 70% dziesięć lat temu, według oficjalnych danych. Liderem tego wskaźnika była Szwecja. Jej wskaźnik zatrudnienia na koniec zeszłego roku wynosił około 82%. Drugie miejsce zajęły Niemcy. Według Federalnej Agencji Statystycznej Destatis wskaźnik zatrudnienia w kraju wzrósł za 10 lat do 79% z 73%. Sprzyjało temu zwiększenie liczby zatrudnionych kobiet z 67% do 75%, a także wzrost odsetka pracującej młodzieży do 75% oraz osób w wieku przedemerytalnym do 58%.