Facebook musi usuwać komentarze

622

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził dzisiaj, że Facebook powinien wyszukiwać i usuwać niezgodne z prawem komentarze. Można go zamówić według poszczególnych krajów, w których działa gigant internetowy.

TSUE zajął się sprawą po tym, jak była liderka austriackiej Partii Zielonych Eva Glawischnig-Piesczek próbowała usunąć lekceważące komentarze Facebooka na ten temat.

W czwartek trybunał UE powiedział, że poszczególne kraje UE mogą zamówić serwis społecznościowy w celu usunięcia postów, zdjęć i filmów. Mogą również ograniczyć globalny dostęp do tych materiałów.

W praktyce oznacza to, że każde państwo członkowskie Wspólnoty może poprosić Facebooka o usunięcie treści niezgodnych z prawem w tym kraju. Ponadto kraje UE mogą wymagać ustanowienia ograniczeń na określony temat, a platformy internetowe, takie jak Facebook, będą musiały być bardziej odpowiedzialne za kontrolowanie swoich stron internetowych.

„Prawo Unii Europejskiej nie wyklucza nakazania stronom internetowym takim jak Facebook usunięcia identycznych komentarzy oraz, pod pewnymi warunkami, komentarzy równoważnych komentarzom wcześniej uznanym za niezgodne z prawem” – powiedział Trybunał.

Ważnym argumentem za nałożeniem na Facebooka obowiązku kontroli treści w portalu są przepisy UE dotyczące zniesławienia i prywatności, które różnią się w poszczególnych krajach.

TSUE zwrócił uwagę na rosnącą przepaść między Stanami Zjednoczonymi a Europą, jeśli chodzi o regulacje branży technologicznej – w Europie przepisy dotyczące ochrony prywatności, przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, prawom autorskim i umiarkowanemu dostępowi do treści są znacznie surowsze. W rezultacie rosną trudności w tworzeniu jednolitych standardów rządzących siecią bez granic, a następnie ich egzekwowaniem.