Forex czy giełda? Gdzie lepiej inwestować i co wybrać ?

1429

Inwestorzy oczekujący wyższych zysków niż tradycyjne depozyty bankowe zwracają uwagę na giełdę, a ostatnio także na rynek Forex. Które z tych rozwiązań jest lepsze? Czy łatwiej jest zarobić pieniądze na kursach giełdowych lub walutach? Dlaczego powinienem wiedzieć, jak działa Forex?

Zarówno giełda, jak i handel na rynku Forex są dostępne dla klientów indywidualnych. Jednak obie te formy zwielokrotnienia kapitału wymagają rozległej wiedzy na temat szeroko rozumianej sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie, bieżącego śledzenia i analizy danych oraz świadomości związanych z tym zagrożeń.

Poniżej przedstawiamy na co należy zwrócić uwagę rozważając handel na rynku Forex, jakie ryzyko należy wziąć pod uwagę i jak zminimalizować potencjalne straty.

Giełda papierów wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umożliwia czerpanie korzyści ze wzrostu cen akcji wybranych spółek lub obligacji. Umożliwia również dostęp do bardziej zaawansowanych instrumentów, takich jak ETF związane z wybranymi indeksami giełdowymi, opcjami i kontraktami terminowymi. Zastosowanie wszystkich tych rozwiązań jest możliwe po otwarciu rachunku maklerskiego. O tym jak wybrać dom maklerski lub brokera pisaliśmy już na naszym blogu. Po odjęciu kosztów związanych z korzystaniem z usług domu maklerskiego, zyski lub straty klienta wynikają ze zmian wartości instrumentów finansowych w jego portfelu. Przykładowo, osoba o wartości 10.000 zł posiada równoważny zestaw akcji lub obligacji, których wartość z czasem wzrośnie lub spadnie. Tym samym wzrost ceny tych akcji o 5% oznacza zysk w wysokości 500 zł (po odliczeniu prowizji).

Transakcje na rynku Forex – co warto wiedzieć na początek?

Handel na rynku Forex jest również możliwy poprzez rachunek w domu maklerskim lub u brokera – klient ma dostęp do platformy internetowej, która umożliwia mu zlecanie transakcji walutowych.

W przypadku handlu na rynku Forex pojawia się termin “dźwignia finansowa”, oznaczający dźwignię finansową. Jak to działa? Kwota inwestycji zadeklarowana przez klienta jest tylko marżą, a ostateczna umowa zawierana jest na kwotę wielokrotnie wyższą niż kwota posiadana przez klienta. Najczęściej spotykane wartości dźwigni na rynku to “razy 50”, “razy 100”, czasami również “razy 200”. Wracając do powyższego przykładu, osoba, która ma 10 000 zł za pomocą dźwigni finansowej, może ostatecznie zawrzeć transakcję o wartości 500 000 zł, a nawet 1 mln zł na rynku Forex. Fakt ten przynosi zarówno korzyści, jak i ryzyko.

Przede wszystkim przy dźwigni 50, zmiana wartości inwestycji o 5% oznacza zysk w wysokości 25 tys. zł w przypadku udanej transakcji, ale w przypadku błędnej decyzji inwestycyjnej, utratę całego depozytu, przy wkładzie własnym klienta w wysokości 10 tys. zł (depozyt). Dzięki temu pomnożenie kapitału jest tak samo łatwe, jak inwestowanie na rynku Forex w krótkim czasie i natychmiastowa jego utrata.

Po drugie, dźwignia finansowa oznacza korzystanie z kredytu i wiąże się z kosztem pieniądza w czasie. Jeżeli dana transakcja na rynku walutowym nie zostanie zamknięta w ciągu jednego dnia, a zatem musi być zaksięgowana jako pożyczka dla danego klienta, klient będzie musiał ponieść koszt w wysokości zwykle 1/365 stopy procentowej kredytu (np. EURIBOR lub LIBOR) w określonej walucie. Nie są to wysokie koszty w przypadku jednego lub dwóch dni kredytu, ale warto je rozważyć.

Po trzecie, w porównaniu z inwestycjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, obrót na rynku Forex niesie ze sobą ryzyko kursowe, jeżeli rachunek maklerski jest prowadzony w PLN, a instytucja wykorzystuje spread, czyli różnicę pomiędzy ceną kupna i sprzedaży waluty, do przeliczenia z innych walut. Istnieje również koszt transakcyjny, czyli różnica pomiędzy ceną natychmiastowej oferty kupna i natychmiastowej sprzedaży ask.

Forex – jak to działa?

Handel na rynku Forex odbywa się na parach walutowych. Istnieją trzy grupy takich par: główne, nieletnie i egzotyka.

EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF i USD/JPY. Parami nieletnich są na przykład GBP/JPY, a egzotyka obejmuje waluty o mniejszym znaczeniu w gospodarce światowej. Wybór par walutowych ma duży wpływ na płynność transakcji, która spada wraz ze spadkiem popularności danej pary walutowej. Początkujący inwestorzy zazwyczaj skupiają swoją uwagę na głównych parach walutowych.

Każda możliwa para walutowa ma dwa układy, na przykład EUR/USD i USD/EUR. Pierwsza waluta w oznaczeniu to tzw. waluta bazowa, podczas gdy druga jest notowana i to na niej obliczany jest potencjalny zysk lub strata, jak również spread.

Na rynku Forex wszystkie kursy wymiany są kwotowane z dokładnością do 4 miejsc po przecinku dla ich ceny kupna, zwanej ceną kupna i ceną sprzedaży. Minimalna różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży wynosi zatem 0,0001 i jest nazywana pojedynczym pipsem. Pips to jednostka, która określa zysk lub stratę. Na przykład, jeśli zainwestujesz 10 000 PLN z dźwignią 50 w parę EUR/USD, jeśli cena bitu wynosi 1,3810, a cena wywoławcza 1,3808, różnica wynosi 2 pipsy.

Na rynku Forex można postawić na wzrost lub spadek wartości danej waluty bazowej. Na przykład: jeśli zainwestujesz 10.000 PLN z 50-krotnie większą dźwignią w parę EUR/USD, jeśli zmiana wartości EUR w stosunku do USD wynosi +1%, inwestor stawiający na wzrost EUR zyskałby 5000 PLN, a inwestor stawiający na EUR w stosunku do USD straciłby 5000 PLN.

Inwestując na rynku Forex można dodatkowo skorzystać z trzech podstawowych mechanizmów. Pierwszy z nich to stop loss, który automatycznie zamyka daną pozycję po przekroczeniu określonego przez nas poziomu. Drugim jest take profit, który z kolei zamyka transakcję po osiągnięciu określonego poziomu zysku. Trzecim i ostatnim jest tzw. zlecenie limit, które otwiera pozycję w przypadku wystąpienia wcześniej zdefiniowanych sytuacji rynkowych. Dla tych, którzy zaczynają korzystać z możliwości oferowanych przez Forex, najważniejszym z nich jest narzędzie Stop Loss, które pozwala mieć kontrolę nad potencjalnym maksymalnym poziomem strat po stronie inwestora.

Forex czy giełda – co wybrać?

Po przeanalizowaniu powyższych aspektów stosunkowo łatwo jest uświadomić sobie, że porównując inwestowanie na rynku akcji z inwestowaniem na rynku Forex, ten ostatni musi wziąć pod uwagę wiele innych istotnych czynników, potencjalnych kosztów i ryzyk. Generalnie, inwestowanie w spółki notowane na warszawskiej giełdzie wymaga śledzenia podstawowych danych makroekonomicznych polskiej gospodarki, a także wyników i planów biznesowych spółek, których akcje mają zostać zakupione. Obrót na GPW odbywa się w dni robocze w określonych godzinach od 9:00 do 17:00.

Tymczasem obrót na rynku walutowym odbywa się w sposób ciągły, 24 godziny na dobę w dni robocze. Ponadto prawie wszystkie podstawowe dane z największych gospodarek świata mogą mieć wpływ na wycenę głównych par walutowych. Oznacza to, że w przypadku inwestycji na rynku Forex jest znacznie więcej danych do przeanalizowania niż przy zakupie instrumentów finansowych na GPW.

Podsumowując, inwestowanie na rynku Forex wymaga większej wiedzy niż kupno instrumentów giełdowych. Daje to szansę na wyższe zyski, ale wiąże się również ze znacznie wyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Początkujący powinni więc zacząć od małych kwot i wybrać najniższy dostępny poziom dźwigni finansowej.

Wybierając handel na giełdzie i na rynku Forex warto pamiętać, że ze względu na wysoki poziom ryzyka transakcje walutowe nie powinny stanowić całego portfela inwestycyjnego. Dobrym uzupełnieniem tego portfela mogą być tylko wybrane akcje lub kontrakty terminowe na GPW, a także bezpieczniejsze depozyty, takie jak obligacje.