Organizator Rynku Forex

forex

892

Organizator rynku Forex zapewnia klientom platformę do wymiany walut obcych. Organizatorzy rynku znają aktualny koszt inwestycji na rynku. Zajmują się badaniem ceny kupna i sprzedaży różnych walut. Organizatorzy rynku pomagają klientom redukować ryzyko utraty kapitału na rynku, nie są natomiast ani agentem ani pośrednikiem.

 Kim są organizatorzy rynku?

Przykładami organizatorów rynku są banki i firmy zajmujące się wymianą walut. Kupują i sprzedają środki finansowe.

 Cena kupna/sprzedaży?

Organizatorzy rynku pracują z klientami. Kupują i sprzedają osobom, które chcą wejść na rynek. Zawsze podają klientom dwa kursy: kupna i sprzedaży. Organizatorzy rynku nie są doradcami klienta, nie działają w imieniu klientów. Pomagają, ponieważ mogą udzielić specjalistycznych informacji o różnych pozycjach finansowych.  Zasadą, która kierują się organizatorzy rynku jest zmniejszanie ryzyka a działanie organizatorów nadzoruje władza.

 W jaki sposób Brokerzy Forex osiągają zysk?

Na rynku obcych walut  ceny kupna i sprzedaży różnią się od siebie. Ta różnica nazywana jest widełkami cenowymi i na niej właśnie brokerzy forex zarabiają niewielki zysk od każdej transakcji (czasem jest to prowizja). Zatem firmy brokerskie na forex zachowują neutralność (co do kierunku transakcji zawieranych przez swoich swoich klientów),ponieważ głównym źródłem dochodów są właśnie widełki cenowe.

 Czym konkretnie są widełki cenowe?

Widełki cenowe to różnica między ceną kupna, a ceną sprzedaży. Dla każdej pary walutowej podawane są dwie ceny. Widełki reprezentuję różnicę pomiędzy ceną oferowaną przez organizatora rynku (market maker) inwestorowi rynkowemu w celu kupna, a ceną po jakiej organizator rynku sprzedaje walutę inwestorowi.

Jeżeli inwestor kupuje walutę i natychmiast ją sprzedaje – a w kursie tej waluty nie zaszła żadna zmiana – inwestor traci pieniądze. Przyczyną tego jest fakt, że cena kupna, która określa ile inwestor otrzyma w walucie kwotowanej podczas sprzedaży jednej jednostki waluty bazowej jest zawsze niższa od ceny sprzedaży, która określa ile należy zapłacić w walucie kwotowanej podczas zakupu jednej jednostki waluty bazowej.

Na przykład kurs kupna/sprzedaży walut EUR/USD w banku może wynosić 1,1015/1,2015 co oznacza widełki cenowe wynoszące 1000 pipsów. Jest to bardzo duża wartość w porównaniu do kursów kupna/sprzedaży walut, z jakimi spotykają się inwestorzy internetowi na rynku Forex, np. 1,1017/1,1019 – gdzie widełki wynoszą  3 pipsy.

Generalnie mniejsze widełki są bardziej korzystne dla inwestorów na rynku forex. Mniejsze spready oznaczają mniejszy koszt otwarcia trasnakcji. Jednak niekoniecznie trzeba sugerować się niskim kosztem otwarcia trasnakcji u brokera ,ponieważ zbyt niski spread może być powiązany na przykład z niską jakością świadczonych usług .

Organizator rynku zarabia właśnie na widełkach(spreadzie). Spread można sprawdzić na każdej platformie forex.

widełki cenowe