Giełda w Australii – Australian Securities Exchange ASX

2667

Australijska giełda papierów wartościowych (Australian Securities Exchange ASX, czasami określana poza Australią jako Sydney Stock Exchange) jest główną giełdą papierów wartościowych w Australii. Jest ona własnością Australian Securities Exchange Ltd, lub ASX Limited, australijskiej spółki publicznej (ASX: ASX). Przed grudniem 2006 r. znana była jako Australijska Giełda Papierów Wartościowych (Australian Stock Exchange), która została utworzona w dniu 1 kwietnia 1987 r. na mocy ustawodawstwa parlamentu australijskiego jako połączenie sześciu państwowych giełd papierów wartościowych. W 2006 r. połączyła się ona z Sydney Futures Exchange.

W przeszłości średni dzienny obrót spółki ASX wynosił 4,685 mld dolarów, a jej kapitalizacja rynkowa wynosiła około 1,9 biliona dolarów, co czyniło ją jedną z 16 największych grup giełdowych na świecie. Walutą giełdy w Wustralii jest dolar australijski AUD

Australian Securities Exchange
Status prawnygiełda papierów wartościowych
Data założenia1987
LokalizacjaSydney
Główne indeksyAll Ordinaries
S&P/ASX 200
S&P/ASX 50
Strona internetowa http://www.asx.com.au/

Charakterystyka giełdy w Australii

Sydney Exchange Centre

ASX jest operatorem rynku, domem rozliczeniowym i administratorem systemu płatności. Nadzoruje również przestrzeganie zasad działania, promuje standardy ładu korporacyjnego wśród australijskich spółek giełdowych oraz pomaga w edukacji inwestorów detalicznych.

Australijskie rynki kapitałowe

  • Rozwój finansowy – Australia znalazła się na piątym miejscu wśród 57 wiodących systemów finansowych i rynków kapitałowych na świecie według Światowego Forum Ekonomicznego;
  • Rynek akcji – ósmy co do wielkości na świecie (w oparciu o kapitalizację wolnorynkową) i drugi co do wielkości w regionie Azji i Pacyfiku, z kapitalizacją rynkową na poziomie 1,2 bln USD i średnim dziennym obrotem wtórnym na poziomie ponad 5 mld USD dziennie;
  • Rynek obligacji – trzeci co do wielkości rynek długu w regionie Azji i Pacyfiku;
  • Rynek instrumentów pochodnych – największy rynek instrumentów pochodnych o stałym dochodzie w regionie Azji i Pacyfiku;
  • Rynek walutowy – australijski rynek walutowy jest siódmym co do wielkości rynkiem walutowym na świecie pod względem obrotów, podczas gdy dolar australijski jest piątą najczęściej wymienianą walutą, a AUD/USD czwartą parą walutową najczęściej wymienianą;
  • Zarządzanie funduszami – Ze względu na swój obowiązkowy system superannuacji, Australia posiada największą pulę zarządzanych funduszy w regionie Azji i Pacyfiku i czwartą co do wielkości na świecie. Jej głównymi rynkami są AQUA Markets.

Regulacje

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (Australian Securities and Investments Commission – ASIC) jest odpowiedzialna za nadzór nad obrotem w czasie rzeczywistym na australijskich rynkach finansowych objętych licencjami oraz za nadzór nad postępowaniem uczestników (w tym nad relacjami między uczestnikami a ich klientami) na tych rynkach. ASIC nadzoruje również przestrzeganie przez samą ASX jako spółkę publiczną zasad notowań ASX.

ASX Compliance jest spółką zależną ASX, która jest odpowiedzialna za monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania przez notowane na giełdzie spółki ASX zasad działania ASX.

The Reserve Bank of Australia (RBA) has oversight of the ASX’s clearing and settlement facilities for financial system stability.

Usługi

Produkty i usługi dostępne do obrotu na ASX obejmują akcje, kontrakty terminowe, opcje na transakcje giełdowe, warranty, kontrakty różnic kursowych, fundusze giełdowe, nienotowane fundusze zarządzane (mFund), fundusze zarządzane na giełdzie (ETMF), fundusze powiernicze inwestujące w nieruchomości, notowane spółki inwestycyjne oraz papiery wartościowe o oprocentowaniu.

Do największych pod względem kapitalizacji rynkowej akcji notowanych na ASX należą BHP, Commonwealth Bank, Westpac, Telstra, Rio Tinto, National Australia Bank oraz Australia i New Zealand Banking Group.

Głównym indeksem rynkowym jest S&P/ASX 200, indeks składający się z 200 największych akcji ASX. Zastąpił on dotychczasowy znaczący indeks All Ordinaries, który nadal działa równolegle do S&P ASX 200. Oba są powszechnie notowane razem. Innymi indeksami dla większych akcji są S&P/ASX 100 i S&P/ASX 50.