Indeks FTSE all-share

1936

Indeks FTSE All-Share śledzi ceny spółek notowanych na głównym rynku London Stock Exchange (LSE). Spółki notowane w indeksie są sprawdzane pod kątem spełniania minimalnych standardów wielkości i płynności. Indeks FTSE All-Share Index jest jednak uważany za najszerszą miarę kształtowania się cen na londyńskim rynku akcji.

Notowania indeksu stanowią około 98% kapitalizacji rynkowej akcji notowanych na giełdzie w Wielkiej Brytanii. Ze względu na szeroką reprezentację akcji Zjednoczonego Królestwa, indeks ten jest powszechnie stosowany jako podstawa produktów inwestycyjnych, w tym funduszy i funduszy typu ETF (Exchange-Traded Funds).

Historia

Indeks FTSE All-Share Index został pierwotnie wprowadzony w 1962 r. jako FT Actuaries All-Share Index i początkowo był przeznaczony do wykorzystania przy tworzeniu funduszy śledzenia środków finansowych i instrumentów pochodnych oraz jako punkt odniesienia dla oceny wyników.

Odpowiednio w styczniu 1984 r. i październiku 1992 r. indeks został wzbogacony o dwa nowe subindeksy, FTSE 100 i FTSE 250. FTSE, czyli Financial Times Stock Exchange, została utworzona jako joint venture między Londyńską Giełdą Papierów Wartościowych a Financial Times w 1995 r., po tym jak Wood Mackenzie sprzedał swoje udziały w FT Actuaries All-Share Index to Standard & Poor’s.

Indeks FTSE All-Share Index jest zarządzany przez FTSE Russell, która jest w całości własnością London Stock Exchange Group, a jej wartość bazowa wynosi 100 punktów, czyli odpowiada poziomowi z 10 kwietnia 1962 roku. W kwietniu 2015 roku indeks osiągnął maksimum na poziomie ponad 3 830 punktów.

Skład

Indeks FTSE All-Share jest agregacją indeksów FTSE 100, FTSE 250 oraz FTSE Small Cap Index i obejmuje łącznie 639 notowań o łącznej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 2,0 bln GBP. Średnia kapitalizacja rynkowa wynosi 3,14 miliarda GBP, przy czym największa kapitalizacja rynkowa wynosi 88 miliardów GBP, a najmniejsza 30 milionów GBP.

Średnia stopa dywidendy dla spółek wchodzących w skład indeksu wynosi 3,73%, podczas gdy waga największego notowania w indeksie wynosi 4,4%. Do pierwszej dziesiątki notowań w indeksie należą: HSBC Hldgs, British American Tobacco, Royal Dutch Shell A, GlaxoSmithKline, BP, Royal Dutch Shell B, Vodafone Group, AstraZeneca, Diageo, Lloyds BanK. Łącznie spółki te mają łączną wagę w indeksie wynoszącą 32,13%.

Najważniejsze sektory reprezentowane w indeksie to m.in:

  • Ropa naftowa i gaz z 18 notowaniami i kapitalizacją rynkową w wysokości 223.939 mld GBP
  • Podstawowe materiały z 27 notowaniami i kapitalizacją rynkową w wysokości 111,267 mld funtów.
  • Branże przemysłowe z 120 notowaniami i kapitalizacją rynkową w wysokości 210,507 mld funtów.
  • Towary konsumpcyjne z 41 notowaniami i kapitalizacją rynkową w wysokości 344,464 mld funtów.
  • Opieka zdrowotna z 20 ofertami i kapitalizacją rynkową w wysokości £173,225 miliardów.
  • Usługi konsumenckie z 96 notowaniami i kapitalizacją rynkową w wysokości 236,884 mld funtów.
  • Telekomunikacja z 7 notowaniami i kapitalizacją rynkową w wysokości 104,020 mld GBP
  • Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej z 7 notowaniami i kapitalizacją rynkową w wysokości 80,285 mld GBP
  • Finanse z 283 notowaniami i kapitalizacją rynkową w wysokości 483,273 mld funtów.
  • Technologia, z 20 notowaniami i kapitalizacją rynkową w wysokości 29,758 mld funtów[1].

Londyńska Giełda Papierów Wartościowych (LSE)

LSE zarządza największą giełdą w Europie i trzecią co do wielkości na świecie według wartości spółek giełdowych. W marcu 2016 roku LSE i Deutsche Börse ogłosiły, że osiągnęły porozumienie w sprawie połączenia. Po zatwierdzeniu, nowa giełda staje się drugą co do wielkości na świecie według wartości rynkowej.

Zasady indeksowania

Notowania Serii Indeksów FTSE podlegają minimalnym wymogom dotyczącym liczby akcji w wolnym obrocie. Aby kwalifikować się do włączenia do FTSE UK Index Series, akcje muszą posiadać co najmniej 25% akcji w wolnym obrocie, jeżeli spółka emitująca jest zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, oraz 50% jeżeli nie jest zarejestrowana w Wielkiej Brytanii. Nowe notowania mogą mieć free float na poziomie zaledwie 5%, o ile minimalne wymagania są spełnione w ciągu 12 miesięcy od pierwszego dnia notowań spółki.

Papiery wartościowe muszą również spełniać wymogi dotyczące ceny, wielkości i płynności. FTSE stipulates there must be „an accurate and reliable price for the purposes of determining the market value of a company.”[4] All companies with eligible securities are ranked by their full market capitalisation according to their quoted equity capital.

Podczas corocznego przeglądu w czerwcu spółki, których pełna kapitalizacja rynkowa jest wyższa niż 0,15 % pełnej kapitalizacji rynkowej indeksu FTSE SmallCap, zostaną dodane do indeksu FTSE All-Share Index, o ile spełnią wszystkie inne odpowiednie kryteria kwalifikowalności FTSE. Spółki o kapitalizacji rynkowej niższej niż 0,10 % Indeksu FTSE SmallCap zostaną wyłączone z całościowego indeksu FTSE i dodane w jego miejsce do indeksu FTSE Fledgling Index. Kwartalne rewizje (we wrześniu, grudniu i marcu) służą do określenia ewentualnych uzupełnień lub usunięć z indeksu.

Aby spełnić wymogi płynności, papiery wartościowe wchodzące w skład indeksu muszą obrócić się o co najmniej 0,025% swoich akcji w oparciu o ich miesięczną medianę przez co najmniej 10 z 12 miesięcy poprzedzających roczną rewizję indeksu.[4]

Wszelkie opinie, wiadomości, badania, analizy, ceny, inne informacje lub linki do stron internetowych osób trzecich są podawane jako ogólne komentarze rynkowe i nie stanowią porady inwestycyjnej. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, włączając w to, bez ograniczeń, utratę zysków, które mogą powstać bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania lub polegania na takich informacjach.