Cena emisyjna akcji

1829

Cena emisyjna akcji jest to cena, po której akcje giełdowe są sprzedawane na rynku pierwotnym. Cena ta może być równa lub wyższa od wartości nominalnej akcji.

W przypadku pierwszej emisji akcji spółki giełdowej, cena emisyjna i wartość nominalna są zazwyczaj równe. Ze względu na fakt, że wartość spółki przypadająca na jedną akcję najczęściej przewyższa wartość nominalną Akcji, cena emisyjna jest później wyższa od tej wartości. Różnica między tymi dwiema wartościami jest dodawana do kapitału zapasowego spółki.

Czynniki wyznaczania ceny emisyjnej

  • aktualna i przewidywana sytuacja finansowa spółki,
  • wartość księgowa firmy,
  • ogólna sytuacja gospodarcza,
  • ogólny stan rynku wtórnego (rynek byka i niedźwiedzia),
  • Wartość udziałów innych przedsiębiorstw w tej branży,
  • Przewidywane wykorzystanie środków uzyskanych z emisji akcji.