Co to jest E-mini S&P ?

2281

E-mini S&P to kontrakt terminowy, który może być przedmiotem obrotu elektronicznego na Chicago Mercantile Exchange (CME) i jest oparty na indeksie S&P 500. W odróżnieniu od zwykłych kontraktów terminowych S&P, które mają wartość punktową 250$, kontrakt e-mini ma wartość punktową 50$. Skrót od Electronic Mini S&P 500.

Historia i struktura E-mini S&P

Kontrakt ten został wprowadzony przez CME 9 września 1997 r., po tym jak wartość istniejącego kontraktu S&P (wówczas wycenionego na 500-krotność indeksu, czyli ponad 500.000 USD w tym czasie) stała się zbyt duża dla wielu małych inwestorów. E-Mini szybko stał się najpopularniejszym kontraktem terminowym na indeks akcji na świecie. Pierwotny („duży”) kontrakt S&P został następnie podzielony w stosunku 2:1, co pozwoliło na osiągnięcie 250-krotnej wartości indeksu. Fundusze hedgingowe często wolą handlować E-Mini niż dużym S&P, ponieważ starszy („duży”) kontrakt nadal używa metody open outcry pit trading, z nieodłącznymi opóźnieniami, w przeciwieństwie do w pełni elektronicznego systemu Globex dla E-Mini. Obecna średnia dzienna implikowana wartość E-mini wynosi ponad 100 miliardów dolarów amerykańskich, znacznie przekraczając łączną wartość 500 akcji bazowych.
Po sukcesie tego produktu, giełda wprowadziła kontrakt E-mini NASDAQ-100, na jedną piątą oryginalnego kontraktu opartego na indeksie NASDAQ-100, oraz wiele innych „mini” produktów skierowanych głównie do małych spekulantów, w przeciwieństwie do dużych hedgerów.

W czerwcu 2005 roku giełda wprowadziła jeszcze mniejszy produkt oparty na S&P, którego aktywem bazowym jest 100 akcji cieszącego się dużą popularnością giełdowego funduszu SPDR. Jednakże ze względu na różne wymogi regulacyjne, obligacja należytego wykonania (lub „depozyt zabezpieczający”) wymagana dla jednego takiego kontraktu jest prawie tak wysoka jak dla pięciokrotnie większego kontraktu E-Mini. Produkt ten nigdy nie stał się popularny, a jego wolumen rzadko przekracza 10 kontraktów dziennie.

Kontrakt E-Mini działa od niedzieli do piątku od 17:00 do 16:00 (czas Chicago) z 15-minutową przerwą w handlu od 15:15 do 15:30 CT. Od 16:00 do 17:00 jest dzienny okres utrzymania.

Transakcje na dużą skalę

Według dochodzeń przeprowadzonych przez rząd Stanów Zjednoczonych, sprzedaż 75 000 kontraktów na mini-energię przez jednego przedsiębiorcę była powodem katastrofy Flash Crash w 2010 roku. Według raportu SEC/CFTC, firma „przypadkowo poinstruowała swój program handlowy, aby zrzucić je wszystkie w serii zleceń sprzedaży w ciągu 20 minut, zamiast rozkładać je na znacznie dłuższy okres czasu”. Twierdzenie to zostało później rozpatrzone przez Chicago Mercantile Exchange, nie wspominając o żadnym „wypadku” i sugerując, że program był metodycznym zabezpieczeniem, którego realizacja generowała „mniej niż 9% wolumenu w ciągu” dwudziestu minut.