Inflacja w Turcji spowolniła w maju do 18,7%

1691

Ceny konsumpcyjne w Turcji według oficjalnych danych wzrosły w maju o 18,7% w ujęciu rocznym. W porównaniu z kwietniowym wzrostem cen o 19,5% inflacja w kraju spowolniła, co obserwuje się drugi miesiąc z rzędu. Ekonomiści przewidywali mniejsze spowolnienie inflacji – do 19,3%. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,95% po wzroście o 1,7% w kwietniu. Indeks Core CPI, który nie obejmuje kosztów nośników energii i artykułów spożywczych, wykazał roczny wzrost o 15,8% w maju, co również spowolniło wzrost w stosunku do wzrostu o 16,3% w poprzednim miesiącu. Oficjalne dane dotyczące dynamiki cen producentów w kraju wykazały wzrost w maju o 28,7% w ujęciu rocznym, podczas gdy miesiąc wcześniej ceny były na poziomie 30,1%.

Aktywność biznesowa w Chinach wzrosła w maju powyżej prognoz

Według Caixin / Marlit, wskaźnik aktywności boznesowej w sektorze produkcyjnym w Chinach w maju utrzymał wartość z kwietnia na poziomie 50,2 pkt, przekraczając prognozę ekspertów wynoszącą 50 pkt. Tak więc w kraju następuje dalszy wzrost produkcji ze względu na przyspieszenie wzrostu nowych zamówień. Chińskie firmy, które wzięły udział w majowym badaniu wskazały na ponowny wzrost nowych zamówień eksportowych przy rosnącym popycie zewnętrznym i wprowadzaniu nowych produktów. Chińscy producenci nieznacznie zmniejszyli liczbę pracowników, co obserwuje się już od dwóch miesięcy z rzędu. Ponadto nastąpił niewielki wzrost średnich cen zakupu w sektorze produkcyjnym. Obawy, zaostrzone przez eskalację wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, osłabiły relacje biznesowe w sektorze przemysłowym do najniższego poziomu od kwietnia 2012 r.

W USA zbankrutował pierwszy bank w tym roku

Amerykańska FDIC Deposit Insurance Corporation ogłosiła, że ​​Enloe State Bank zaprzestał prowadzenia działalności przez organy nadzoru w Teksasie. Ten bank był pierwszą bankrutującą instytucją finansową w Stanach Zjednoczonych od początku roku. Poinformowano, że przekaże swoje depozyty do innego amerykańskiego banku – Legend Bank, co pozwoli użytkownikom upadłego banku automatycznie zostać użytkownikami innego. W tym przypadku ubezpieczenie środków na rachunkach będzie nadal prowadzić korporacja FDIC. Wartość aktywów posiadanych przez The Enloe State Bank na dzień 31 marca wynosiła 36,7 mln USD. Wielkość depozytów wyniosła 31,3 mln USD. Likwidacja tego banku doprowadzi do wydatków funduszu gwarantowania depozytów w wysokości około 27 mln USD. Pod koniec marca w Stanach Zjednoczonych zaobserwowano minimalną liczbę zagrożonych banków od pierwszego kwartału 2007 r. – 59 instytucji.

Aktywność biznesowa w amerykańskim sektorze przemysłowym spadła do minimum od października 2016 roku

Instytut Zarządzania Podażą ISM opublikował w maju dane dotyczące poziomu aktywności biznesowej w amerykańskim sektorze przemysłowym. Odpowiedni wskaźnik obliczony przez instytut wyniósł 52,1 pkt, co wskazuje na spadek w stosunku do kwietniowej wartości 52,8 pkt. Spadek indeksu był zaskoczeniem dla ekspertów, którzy oczekiwali wzrostu do 53 pkt. Wskaźnik, który określa poziom odbioru nowych zamówień, pokazał wzrost w ostatnim miesiącu do 52,7 pkt z 51,7 pkt miesiąc wcześniej. Wskaźnik zatrudnienia wyniósł 53,7 pkt, wzrastając z 52,4 pkt. Dane ISM wskazywały również na spadek w sektorze produkcyjnym, który stanowi około 12% amerykańskiej gospodarki, wolumenu produkcji, zapasów i dostaw. Kolejne dane opublikowane w poniedziałek pokazały, że wydatki na budownictwo w kwietniu pozostały na poziomie z marca.

IATA obniżyła prognozę zysku światowych linii lotniczych w 2019 r. o 21%

Głównymi czynnikami, które wpłynęły na decyzję Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego IATA, aby zmniejszyć prognozę zysków globalnych linii lotniczych o 21%, był wzrost cen paliw i eskalacja wojny handlowej. Eksperci stowarzyszenia spodziewają się, że w 2019 r. zmniejszą zyski światowych przewoźników lotniczych do 28 mld dolarów, co jest najniższą wartością od 2014 r. Wcześniej ich prognoza zakładała zysk w wysokości 35,5 mld dolarów. Według IATA w 2018 r. zyski przemysłu wyniosły 30 mld dolarów. Stowarzyszenie zauważa, że ​​warunki na rynku ładunków lotniczych pogorszyły się z powodu zaostrzenia napięć handlowych między Stanami Zjednoczonymi i Chinami oraz spowolnienia w handlu światowym. Osłabienie zaufania może również wpłynąć na rynek pasażerów. Oczekuje się, że w tym roku wzrost ruchu pasażerskiego może zwolnić do 4,7% z 6,9%. Jednocześnie przemysł lotniczy pozostanie rentowny dziesiąty rok z rzędu.

Akywność produkcyjna w strefie euro spadła w maju czwarty miesiąc z rzędu

W maju sektor produkcyjny w strefie euro odnotował spadek aktywności gospodarczej czwarty miesiąc z rzędu. Według IHS Markit wskaźnik PMI dla menedżerów ds. zakupów wyniósł 47,7 pkt w porównaniu z kwietniową wartością 47,9 pkt. Na spadek aktywności wskazuje wartość wskaźnika poniżej 50 pkt, co jest spowodowane osłabieniem popytu zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Nowe zamówienia w sektorze spadają od ośmiu miesięcy. Nowe zamówienia eksportowe nadal spadały w ubiegłym miesiącu, chociaż tempo spadku nieco zwolniło. Spadek produkcji obserwowano przez cztery miesiące z rzędu. Liczba miejsc pracy spadła po raz pierwszy po ciągłym wzroście przez 56 miesięcy. Zmniejszenie liczby personelu wykazały przedsiębiorstwa w Niemczech i Hiszpanii. Ceny zakupu wzrosły w najniższym tempie od sierpnia 2016 r. 

Analitycy uważają, że popyt na samochody elektryczne Tesla osiągnął już swój szczyt

Wysoki początkowy popyt konsumentów na sedan Model 3 produkowany przez Tesla zmusił amerykańskiego producenta samochodów elektrycznych do poświęcenia dużej ilości czasu i pieniędzy na opracowanie planu, aby go zaspokoić, pisze The Wall Street Journal. Ale teraz, według analityków, nie jest to już konieczne, ponieważ zainteresowanie konsumentów tym modelem spadło po osiągnięciu szczytowego poziomu. Raport kwartalny firmy wykazał, że pod koniec pierwszego kwartału łączne dostawy Tesli spadły o 31%. Jednocześnie, według szefa firmy Elona Muska, bardzo duży popyt na Model 3 powstrzymuje się przez czynnik niskiej dostępności pojazdu elektrycznego. Firma starała się obniżyć wartość Modelu 3 do 35 tys. dolarów z 57 tys. dolarów w ubiegłym roku, zmniejszając wydatki. Jednak ceny samochodów Tesla pozostają wysokie, co komplikuje również zmniejszeniem korzyści podatkowych. Od początku roku akcje Tesli spadły o 45%.