Nowe kontrakty terminowe na GPW

655

Ostatniego dnia września warszawska giełda poszerzyła swoją ofertę kontraktów futures o cztery nowe propozycje, które wzbogacą raczej słabą selekcję kontraktów futures na indeksy giełdowe. GPW wprowadziła do obrotu ogłoszone od początku roku kontrakty futures na nowe indeksy makroekonomiczne, wśród których WIG.GAMES cieszy się największym zainteresowaniem inwestorów. Nie jest to zaskakujące, ponieważ jest to pierwszy indeks, który poprzez kontrakty pozwoli na precyzyjną ekspozycję portfela inwestycyjnego na wyjątkowo dynamicznie rozwijające się wiodące polskie firmy tworzące gry wideo. Nowa oferta kontraktów futures ma również szansę na zwiększenie popularności kontraktów futures oferowanych na warszawskiej giełdzie. Co warto wiedzieć o najnowszych kontraktach futures na GPW i czy warto się nimi interesować?

Nowe indeksy, nowe kontrakty terminowe 

30 września warszawska giełda uruchomiła nowe kontrakty futures, w których instrumentami bazowymi są WIG.MS-FIN (symbol FFIN), WIG.MS-BAS (FBAS), WIG.MS-PET (FPET) i WIG .GAMES (FGMS). Umowy będą dostępne w trzech seriach, które wygasną w grudniu 2019 r., Marcu 2020 r. I czerwcu 2020 r.

Mnożnik określający wartość jednego punktu indeksowego ustalono na 1 PLN w przypadku FGMS (kontrakty terminowe na WIG.GAMES), natomiast na pozostałe kontrakty na indeksy makroekonomiczne wynosi on 2 PLN. Co to znaczy? Mnożnik jest taki sam jak dźwignia – jeśli wynosi 2 zł, to każda zmiana wartości indeksu będącego instrumentem bazowym o 1 punkt. jest warty zaledwie 2 zł. Warto przypomnieć, że mnożnik dla kontraktów futures na WIG20 wynosi 20 zł, zaś dla mWIG40 to połowa (10 zł). Nowe kontrakty futures – podobnie jak inne – pozwalają otwierać zarówno pozycje długie (długie, w górę), jak i krótkie (krótkie, w dół).

Obecna oferta kontraktów futures na GPW dla indeksów giełdowych obejmowała jedynie indeks dwudziestu wiodących spółek WIG20 (FW20) oraz indeks czterdziestu średnich spółek z dużego parkietu – mWIG40 (FW40).

Indeksy makro sektorowe na GPW

W ostatnim czasie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowanych jest pięć sektorowych wskaźników makro (zwanych również makroindeksami). Najmłodszym z nich jest WIGtech, którego notowanie rozpoczęło się 24 czerwca. Zrzesza czterdzieści dwie firmy technologiczne i informatyczne z głównego piętra GPW, które rozwijają się najszybciej, a ich działalność jest innowacyjna – mówimy o podmiotach takich jak: CD Projekt, Comarch, LiveChat i Selvita.

Cztery pozostałe makroindeksy zostały wprowadzone 18 marca – mówimy o WIG.MS-BAS, który skupia firmy z sektora surowców i energii, WIG.MS-FIN, który zrzesza firmy finansowe i ubezpieczeniowe, WIG.MS- PET z firmami petrochemicznymi i gazowymi oraz najbardziej oczekiwaną WIG.Games, która – jak łatwo się domyślić – skupia firmy zajmujące się produkcją gier wideo. Wszystkie cztery indeksy składają się z pięciu spółek, warto jednak podkreślić, że ich udział w notowaniach nie jest zdefiniowany jako standardowy, tj. Jak w indeksach sektorowych (takich jak banki WIG), na podstawie ich udziału w indeksie szerokiego rynku WIG. Udział poszczególnych spółek we wskaźnikach makro sektora zależy od ich płynności, z dodatkowym kryterium ograniczającym dominację największych spółek (do 40% masy indeksu), który ma zwiększyć mierzalność określenia warunku określonego sektora. Ponadto proporcje udziału firm w indeksach makroekonomicznych są stałe, w przeciwieństwie do innych wskaźników, w których parametr ten jest dynamiczny. Wartości podstawowe wszystkich indeksów sektorów makr zostały ustalone na 10 000. punkty (choć oczywiście oparte na notowaniach z różnych dni handlowych).