Berkshire Hathaway zwiększyła zysk operacyjny w trzecim kwartale prawie dwukrotnie

650

Amerykańska firma Berkshire Hathaway, której właścicielem jest miliarder Warren Buffet, poinformowała, że ​​w trzecim kwartale zysk operacyjny wzrósł prawie 2-krotnie w ujęciu rocznym do 6 miliardów 880 milionów dolarów. Wskaźnik wyprzedził prognozy analityków, którzy spodziewali się wzrostu do 6 miliardów 110 milionów dolarów. Zysk netto za kwartał gwałtownie wzrósł i wyniósł 18,5 miliardów dolarów. W okresie sprawozdawczym wielkość wykupionych przez spółkę akcji własnych wyniosła 928 milionów dolarów. Rezerwy walutowe wzrosły do ​​103 miliardów 600 milionów dolarów.

Ogólny koszt naprawienia szkód, spowodowanych przez tsunami za ostatnie 20 lat wyniósł 289 miliardów dolarów

Według badania ONZ, całkowity koszt naprawienia szkód spowodowanych przez tsunami w ciągu ostatnich 20 lat, które doprowadziły do ​​śmierci 251 tysięcy 770 osób, wyniosła 280 miliardów dolarów. Największe szkody spowodowane przez tsunami zaobserwowano na wybrzeżach Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku. Dla porównania w badaniu przytoczono dane z ostatnich 20 lat, kiedy 998 osób zmarło z powodu tsunami, a szkody wyniosły 2 miliardy 700 milionów dolarów. Ostatnie tsunami, które uderzyło na indonezyjską wyspę Sulawesi 28 września doprowadziło do śmierci 2 tysięcy osób. 70 tysięcy domów zostało całkowicie zniszczone. Światowy dzień poinformowania o problemie tsunami, obchodzony corocznie 5 listopada, zwiększa świadomość ludzi na temat możliwego ryzyka wskutek tsunami, aby zapobiec dalszej śmierci ludzi.

Ceny na złoto wykazały sie słabą dynamiką na tle stabilnego dolara

Ceny na złoto nie zmieniły się znacząco w poniedziałek, ponieważ stabilny dolar nie wywierał wpływu na jego dynamikę. Po poniedziałkowym spadku rano cena grudniowych futuresów na złoto na giełdzie Comex wzrosła o 0,02% do 1 tysiąca 233,5 dolarów za uncję trojańską. Grudniowe futuresy na srebro spadły o 0,28% do 14 dolarów 72 centów za uncję. Po wzroście dolara pod koniec zeszłego tygodnia, wskutek otrzymaniu wsparcia od amerykańskich statystyk, w poniedziałek jego dynamika była mieszana w odniesieniu do japońskiej jeny i euro. Inwestorzy oczekują na decyzję Systemu Rezerwy Federalnej nt. stóp procentowych, która powinna zostać ogłoszona na spotkaniu w dniu 8 listopada, ponieważ wzrost stóp będzie wspierać kurs dolara, co negatywnie wpłynie na wartość złota.

Inflacja w Turcji przyspieszyła do 25,24%

Ceny konsumpcyjne w Turcji wzrosły o 25,24% w październiku tego roku w porównaniu z październikiem ubiegłego roku, wynika z danych Tureckiego Instytutu Statystycznego. Odnośnie września, kiedy wskaźnik cen ukształtował się na poziomie 24,52% roczna inflacja w kraju przyspieszyła. Przyspieszenie tempa wzrostu notowano przez 7 miesięcy z rzędu. Eksperci oczekiwali rocznej inflacji w 24,7%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny konsumpcyjne wzrosły o 2,67%, po wzroście o 6,3% miesiąc wcześniej. Eksperci przewidywali wzrost o 2,5%. Ceny tureckich producentów wzrosły o 45,01% w ujęciu rocznym, po wzroście o 46,15% miesiąc wcześniej.

Sprzedaż nowych samochodów w Wielkiej Brytanii spadła w październiku

Indeks menedżerów ds. zakupów PMI w sektora usług Wielkiej Brytanii spadł w październiku do 52,2 punktów z 53,9 punktów w poprzednim miesiącu, według IHS Markit. Wartośc ta jest najniższą od marca tego roku. Ekonomiści oczekiwali spadku jedynie do 53,4 punktów. Na wzrost aktywności biznesowej w sektorze usług negatywnie wpłynęły takie czynniki jak niepewność gospodarcza i spowolnienie tempa wzrostu nowych zamówień. Chris Williamson, główny ekonomista IHS Markit, zauważył, że uczestnicy badania wyrazili zaniepokojenie obecną sytuacją wokół Brexitu, a także wojnami handlowymi i zaostrzeniem warunków finansowych. 

Index zaufania inwestorów w strefie euro w listoadzie spadł do najniższego poziomu od dwóch lat

Indeks zaufania inwestorów do gospodarki strefy euro w listopadzie wyniósł 8,8 punktów, spadając z 11,4 punktów uzyskanych w październiku. Wyniki uzyskane z badania Sentix, w którym wzięło udział 991 inwestorów. Wynik listopadowy był najniższy od października 2016 roku i był poniżej oczekiwanej od ekspertów wartości na poziomie 10,1 punktów. Spadek wskaźnika notowano przez trzy miesiące z rzędu. Wskaźnik, który wskazuje na aktualne warunki ekonomiczne, spadł do minimum od kwietnia 2017 roku, osiągając wartość w 29,3 punktów. W poprzednim miesiącu był on na poziomie 33 punktów. Oczekiwania gospodarcze spadły do ​​minus 9,8 punktów, z minus 8,3 punktów.