Kanał horyzontalny

Analiza Techniczna Formacje

1265

KANAŁ HORYZONTALNY

Przydatność: podjęcie decyzji kupna i sprzedaży
Czas kształtowania: od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy
Wolumen: rośnie przy maksimach kursu
Częstość występowania: średnia
Ruch cen: zależy od rozmiaru kanału
Sygnał kupna: spadek w pobliże dolnej krawędzi
Sygnał sprzedaży: wzrost w okolicę górnej krawędzi

Teoria

kanał teoria Aby wyznaczyć kanał horyzontalny należy wyodrębnić dwa minima cenowe (1,2) określające dolną poziomą krawędź kanału (trend czerwony) oraz dwa maksima (A,B) wyznaczające prostą równoległą do dolnej krawędzi (trend niebieski). Jeśli kurs porusza się w kanale, sygnałem kupna jest spadek w okolicę dolnej jego krawędzi, a sygnałem sprzedaży wzrost w pobliże górnego ograniczenia kanału. Jeżeli po dojściu kursu do górnej krawędzi następuje dalszy wzrost i jej przebicie przy zwyżce wolumenu obrotów – zostaje wygenerowany sygnał kupna. Jeżeli natomiast po spadku kursu do dolnej krawędzi kanału następuje dalsza zniżka i przebicie tej krawędzi – zostaje wygenerowany sygnał sprzedaży.

Taktyka gry

kanał taktyka Jeśli posiadasz akcje:

  • jak tylko ustali się czerwona linia trendu (1,2) wyznacz prostą równoległą przechodzącą przez punkt (A) i od tego czasu sprzedawaj blisko tej prostej a kupuj blisko czerwonej linii trendu
  • jeśli nastąpi przebicie w dół czerwonej linii trendu sprzedaj natychmiast

Jeśli nie posiadasz akcji:

  • kupuj blisko czerwonej linii trendu począwszy od punktu (3) a sprzedawaj blisko niebieskiej linii trendu

Uwaga: Jeśli nastąpi wybicie w górę z kanału potwierdzone wzrostem wolumenu obrotów możesz kupować na korekcie.