Liczba wakatów w Stanach Zjednoczonych nieoczekiwanie spadła w maju

1151

W maju liczba wakatów w Stanach Zjednoczonych wyniosła 7,323 mln, jak pokazują dane Bureau of Labor Statistics. W porównaniu z kwietniową wartością w 7 772 mln, liczba wakatów spadła, podczas gdy eksperci oczekiwali wzrostu do 7,47 mln. Poziom wakatów spadł o 0,1% do 4,6%. Sektor rządowy zmniejszył liczbę wakatów o 54 tys., podczas gdy wskaźnik sektora prywatnego niewiele się zmienił. Największy spadek liczby wolnych miejsc pracy odnotowano w budownictwie, tutaj liczba spadła o 65 tys. Dostawcy mediów, transportu i magazynowania zmniejszyli liczbę wakatów o 60 tys. Stopa zatrudnienia również spadła w maju. Liczba pracowników wyniosła 5,725 mln osób, spadając w stosunku do kwietniowej wartości w 5,991 mln. Poziom zatrudnienia wyniósł 3,8%, spadając o 0,2% w ciągu miesiąca. Liczba zwolnionych pracowników wyniosła 3,425 mln osób, spadając w stosunku do kwietnia o 3,516 mln. Liczba zwolnień wzrosła w sektorze rządowym i prywatnym.

KE pogorszyła prognozę wzrostu PKB w strefie euro i UE na 2020 rok

Komisja Europejska ogłosiła rewizję negatywnych prognoz wzrostu PKB strefy euro i Unii Europejskiej na rok 2020. KE oczekuje teraz, że gospodarka strefy euro wzrośnie o 1,4% w przyszłym roku, a nie o 1,5%, jak wcześniej przewidywano. W tym roku wzrost wyniesie 1,2%, tak jak oczekiwano w poprzedniej prognozie. Oczekuje się, że inflacja w tym i przyszłym roku będzie na poziomie 1,3%, podczas gdy wcześniej wzrost cen konsumpcyjnych prognozowany był za rok o 1,4%. KE zgłosiła również poprawę prognozy wzrostu PKB UE w 2020 r., co wskazuje na ożywienie gospodarcze na poziomie 1,6%, podczas gdy poprzednia prognoza wskazywała na wzrost PKB o 1,7%. W bieżącym roku wzrost szacuje się na 1,4%. Inflacja w UE, według zaktualizowanej prognozy, w tym roku i następnym będzie na poziomie 1,5%. Eskalacja wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami osłabia zaufanie inwestorów. Nowa fala zwiększonych ceł handlowych przez oba kraje może zaostrzyć spowolnienie wzrostu gospodarczego.

Ceny rudy żelaza wzrosły po raz drugi z rzędu

Na globalnym rynku rudy żelaza występuje niedobór spowodowany zakłóceniami w dostawach i zwiększonym zapotrzebowaniem na nie w Chinach. Sytuacja ta doprowadziła do tego, że ruda żelaza staje się coraz droższa w ostatnich dwóch sesjach giełdowych. We wtorek na aukcji w Singapurze wartość kontraktów na rudę żelaza wzrosła o 3,1%, osiągając 115,8 USD za tonę. Pod koniec ubiegłego tygodnia nastąpił niewielki spadek notowań na giełdzie towarowej w Dalian, gdzie handel w poniedziałek wykazał wzrost. We wtorek cena rudy żelaza wzrosła o 2,7% do 884,5 juanów. Chińskie porty po raz pierwszy od kwietnia zwiększyły rezerwy rudy żelaza. Jak podała firma Shanghai SteelHome E-Commerce, ich wielkość wzrosła o 0,3%. Według Grupy UBS eksport rudy żelaza z Australii gwałtownie wzrośnie w nadchodzących miesiącach. W trzecim kwartale podaż wiodących spółek górniczych może wzrosnąć o 14%, według Sanford C. Bernstein.

Chiny kupują złoto i pozbywają się uzależnienia od dolara

Wielkość podatków otrzymanych przez amerykański budżet okazała się znacznie niższa niż oczekiwano, a to może spowodować dla Stanów Zjednoczonych niewypłacalność we wrześniu tego roku, a nie w październiku, jak wcześniej oczekiwano. Takie informacje zawarte są w raporcie analitycznym Washington Center for Bipartisan Policy, który stwierdza, że ​​rząd federalny utraci zdolność do płacenia rachunków w całości i na czas w pierwszej połowie września. Eksperci wskazują na potrzebę pilnego rozpoczęcia przez prezydencką administrację negocjacji z Kongresem USA w sprawie zwiększenia pułapu zadłużenia narodowego. Zgodnie z oczekiwaniami, obecny rok podatkowy może zostać zakończony z deficytem przekraczającym 1 bilion dolarów. Krajowy dług Stanów Zjednoczonych wyniósł dziś prawie 22 bln dolarów. Według CNN, na podstawie raportów Departamentu Skarbu, w ciągu 2 lat prezydentury Donalda Trumpa długi krajowe wzrosły o ponad 2 bln dolarów.

FinEst Bay Area Development podpisała umowę z chińskim CREC na budowę tunelu z Finlandii do Estonii

Największa na świecie firma budowlana z Chin CREC weźmie udział w budowie tunelu z Finlandii do Estonii pod dnem Zatoki Fińskiej. Zostało to zgłoszone przez fińską FinEst Bay Area Development, która podpisała umowę intencyjną z CREC. Udział w projekcie chińskiej korporacji, która zbudowała ponad 18 tys. kilometrów obiektów w Chinach i na świecie, przyczyni się do terminowego zakończenia budowy zaplanowanej na grudzień 2024 roku. Finansowanie tego projektu w wysokości 15 mld euro przejął chiński fundusz Touchstone Capital Partners, zgodnie z protokołem ustaleń podpisanym z fińską firmą. Wcześniej Arab Fund ARJ Holding ogłosił finansowanie projektu w wysokości 100 mln euro. Pomyślne ukończenie tunelu zapewni komunikację między fińskim i estońskim systemem kolejowym.

Napływ złota w giełdowe fundusze inwestycyjne wyniósł 127 ton w czerwcu

Według World Gold Council WGC, pod koniec czerwca, całkowita ilość złota w ETF sięgnęła 2,548 tys. ton. W ujęciu pieniężnym jest to 115,4 mld dolarów, co oznacza wzrost w ciągu miesiąca o 15%, co jest najszybszym tempem od 2012 roku. W zeszłym miesiącu fundusze otrzymały 126,7 ton złota, w kategoriach pieniężnych napływ wyniósł 5,5 mld dolarów, w tym 9% stanowił wzrost cen złota. Dolar spadł w wyniku napięć geopolitycznych i oświadczeń banku centralnego o planach złagodzenia polityki pieniężnej. Na tle tego ceny złota wzrosły do ​​maksymalnej wartości od kilku lat. Między styczniem a czerwcem napływ złota do ETF wyniósł 107,5%.

Chorwacja złożyła wniosek o dołączenie do strefy euro

Oficjalne oświadczenie chorwackiego rządu o dołączeniu tego kraju do europejskiego mechanizmu kursu walutowego ERM-2 zostało zatwierdzone przez wszystkich ministrów finansów państw członkowskich strefy euro. W Chorwacji, która przystąpiła do Unii Europejskiej w 2013 r., ważna jest krajowa waluta kuna, której kurs wymiany wynosi obecnie 7,4 kun za 1 euro. Chorwacki bank centralny przeprowadził w tym roku ankietę wśród ludności kraju, która wykazała, że ​​52% Chorwatów uważa przejście kraju do euro za poprawne, podczas gdy 40% respondentów było przeciwnikami takiemu posunięciu. Przystąpienie Chorwacji do ERM-2 może nastąpić w przyszłym roku, po czym rozpocznie się udział Chorwacji w tym mechanizmie, który będzie trwał co najmniej trzy lata i dopiero wtedy kraj przejdzie na euro. W przypadku pozytywnej decyzji w tej sprawie Europejskiego Banku Centralnego i krajów strefy euro, waluta euro zostanie wdrożona przez Chorwację w 2023 roku.