Jak wybrać konto oszczędnościowe?

1863

Specjaliści podkreślają, że z myślą o przyszłej emeryturze powinniśmy odkładać przynajmniej 10% naszych zarobków. Jeżeli postanowiłeś oszczędzać, to powinieneś wiedzieć, jak robić to mądrze. Zaoszczędzonych pieniędzy z całą pewnością nie warto odkładać do przysłowiowej skarpety. W efekcie inflacji dojdzie do spadku wartości pieniądza, dlatego też lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z rozwiązań oferowanych przez banki – lokat lub kont oszczędnościowych. W tym artykule skupimy się na przedstawieniu tych drugich. Jeżeli szukasz definicji konta oszczędnościowego, chcesz poznać różnice między takim rachunkiem a kontem oszczędnościowo-rozliczeniowym, dowiedzieć się, jakie kryteria wziąć pod uwagę przy wyborze najlepszego produktu oferowanego przez bank lub sprawdzić, jakie są różnice między kontem oszczędnościowym a lokatą, to koniecznie zapoznaj się z przygotowanym przez nas artykułem.

Co to jest i jak działa konto oszczędnościowe?

Konto oszczędnościowe to jeden z produktów oferowanych przez banki, za pomocą którego klient może pomnażać swoje oszczędności. To zarówno alternatywa dla lokaty bankowej, jak i uzupełnienie rachunku osobistego. Z tego też względu konto oszczędnościowe nie posiada wszystkich funkcji konta rozliczeniowo-oszczędnościowego, bo jego najważniejszym elementem jest oprocentowanie. To, by przyniosło klientowi zysk, powinno być wyższe niż oprocentowanie rachunku osobistego.

Rachunki oszczędnościowe często zestawia się z lokatami. Rzeczywiście, każdy z tych produktów jest tak zaprojektowany, by klient mógł oszczędzać – zarówno dla kont oszczędnościowych, jak i lokat terminowych charakterystyczne jest ich oprocentowanie. To właśnie ono pozwala na pomnażanie odkładanych środków. Z drugiej strony występują znaczne różnice między tymi dwoma produktami: konto oszczędnościowe najczęściej ma zmienne oprocentowanie, zaś lokata stałą stopę oprocentowania. Spore różnice widać również w możliwości wypłaty zgromadzonych środków. O ile przy przelewie środków z konta oszczędnościowego na osobiste klient nie utraci już wypracowanych zysków, o tyle wycofanie środków z lokaty przed końcem jej terminu wiąże się z zerwaniem umowy i tym samym oznacza, że klient otrzyma tylko tyle pieniędzy, ile wpłacił. Osoby zainteresowane założeniem konta oszczędnościowego i te, które z takiego korzystają powinny pamiętać, że zazwyczaj bank oferuje pierwszą wypłatę w miesiącu z tego rachunku bez konieczności ponoszenia opłat, zaś kolejne są już płatne.

Ile możesz zyskać, zakładając konto oszczędnościowe?

Trudno jednoznacznie wskazać, ile zarobi osoba decydująca się na założenie konta oszczędnościowego. Wszystko dlatego, że potencjalny zysk zależy od oprocentowania i ilości posiadanych środków. Ten pierwszy czynnik jest najczęściej płynny – zależy od wysokości stóp procentowych, zaś te są ustalane na posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej. I tak, gdy:

  • stan gospodarki jest stabilny, a inflacja wzrasta, Rada Polityki Pieniężnej podwyższa stopy oprocentowania – oprocentowanie kont oszczędnościowych rośnie;
  • następuje spowolnienie gospodarcze, Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe –oprocentowanie kont oszczędnościowych maleje.

Skoro sytuacja gospodarcza kraju ma wpływ na stopy procentowe i tym samym oprocentowanie rachunków oszczędnościowych, to każda osoba zainteresowana oszczędzaniem powinna w miarę bacznie śledzić doniesienia właśnie z rynku gospodarczego. Nie można przy tym zapomnieć o polityce realizowanej przez dany bank – większość podmiotów podnosi oprocentowanie wówczas, gdy potrzebuje pieniędzy. To również powinno skłonić osoby zainteresowane do bacznego monitorowania rynku i sprawdzania ofert poszczególnych banków.

Konto oszczędnościowe jest bezpieczne

Jest wiele powodów, dla których warto zainteresować się założeniem konta oszczędnościowego. Nie bez znaczenia jest wysoki poziom bezpieczeństwa takich produktów bankowych. Przelewy przychodzące czy wychodzące z tego konta najczęściej są możliwe wyłącznie z konta oszczędnościowo-rozliczeniowego. Oznacza to, że osoba nieuprawiona, by skorzystać z takiego rachunku, musi – w pierwszej kolejności – przejąć kontrolę nad rachunkiem osobistym. A to jest mało prawdopodobne z uwagi na stosowane przez banki zabezpieczenia.

Bezpieczeństwo kont oszczędnościowych wiąże się również z faktem, że większość z istniejących banków nie wydaje do takich rachunków kart płatniczych. To z kolei oznacza, że klient nie musi się obawiać, że zostanie ona użyta przez osobę trzecią. To kolejne powody, dla których warto rozważyć możliwość korzystania z konta oszczędnościowego. Przydaje się ono nie tylko jako narzędzie do oszczędzania, lecz także może być dobrym zabezpieczeniem zgromadzonych środków.

Mówiąc o bezpieczeństwie środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych zarówno w bankach komercyjnych, jak i spółdzielczych, nie można zapomnieć o tym, że są one ubezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości 100 000 euro. Dla klienta oznacza to, że w sytuacji ogłoszenia przez bank bankructwa, nie straci on swoich oszczędności.

Czym kierować się przy wyborze rachunku oszczędnościowego?

Jeżeli zdecydowałeś, że będziesz oszczędzał na rachunku oszczędnościowym, to powinieneś wiedzieć, jakimi kryteriami kierować się przy jego wyborze. Jest kilka elementów, na które należy zwrócić szczególną uwagę, by być zadowolonym. Oto one:

  • Wysokość oprocentowania. Im wyższe, tym oczywiście lepiej. Warto jednak pamiętać o kilku kwestiach. Pierwsza to ta, że banki podają oprocentowanie nominalne rachunku. Oznacza to, że faktycznie klient otrzymuje informację o oprocentowaniu rachunku brutto w skali roku. W praktyce zatem, by sprawdzić faktyczny zysk, niezbędne jest uwzględnienie okresu oszczędzania i podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki). Każdy zainteresowany powinien też sprawdzić, czy oprocentowanie nie zmienia się w zależności od ilości zgromadzonych środków (to częsta praktyka banków).
  • Częstotliwość kapitalizacji odsetek. Odsetki to zysk, jaki klient uzyskuje w wyniku oprocentowania rachunku. Z punktu widzenia każdego zainteresowanego ważna powinna być nie tylko wysokość oprocentowania, lecz także to, jak często bank dopisuje odsetki do rachunku. Tu zasada również jest prosta – im częściej, tym lepiej. Dlaczego? Bo zwiększają one saldo bazowe rachunku. A właśnie od tego są wyliczane kolejne odsetki. Banki oferują klientom konta oszczędnościowe z dzienną lub miesięczną kapitalizacją odsetek.
  • Koszty wypłaty środków z rachunku oszczędnościowego. Konta oszczędnościowe mają zachęcić klientów do oszczędzania, dlatego też banki stosują różne ograniczenia w zakresie wypłat zgromadzonych środków. Większość banków oferuje tylko jedną darmową wypłatę z konta oszczędnościowego w miesiącu, zaś kolejne są obciążone dodatkową opłatą. Warto sprawdzić cennik, by mieć świadomość opłat.

Co wybrać: lokatę czy konto oszczędnościowe?

Konta oszczędnościowe są produktami alternatywnymi dla lokat. Z punktu widzenia zainteresowanych klientów ważne powinno być jednak to, że te produkty zasadniczo się od siebie różnią. Inna jest wysokość oprocentowania (pod tym względem atrakcyjniejsze są lokaty) i warunki korzystania z pieniędzy (tu elastyczniejszy jest rachunek oszczędnościowy). By zatem wybrać mądrze, powinieneś dokładnie sprawdzić, który produkt będzie dla ciebie korzystniejszy.