Kredyt „do dogadania”

783

Kredyt „do dogadania”

Trudna lub złożona oferta kredytowa, często związana z nietypową sytuacją, wymagająca dłuższej relacji i wnikliwej analizy w celu przekonania stron o jej zaletach. Z pozoru bank powinien taką propozycję odrzucić. W wyjątkowych okolicznościach jednak – bądź w przypadku szczególnie trafnego uzasadnienia – bank mógłby na nią przystać. Przykład takiej sytuacji: dlaczego klient, który wcześniej znacznie nadużył zaufanie banku, miałby dostać drugą szansę (być może są uzasadnione powody, dla których należałoby mu wybaczyć, jakkolwiek nie powinno się popełniać tego samego błędu dwa razy). Może też chodzić o propozycję kredytową niestanowiącą kredytu zgodnego z polityką, ale w opinii osoby sprawującej funkcję sponsora – godną zastosowania wyjątku. W przypadku takich transakcji należy umiejętnie skonstruować memorandum kredytowe. Na takie kredyty też jest na rynku miejsce. Nie każdy kredyt pasuje do przygotowanego szablonu. Okazuje się, że to, co nietuzinkowe, jest często bardziej ryzykowne tylko dlatego, że są trudności ze zrozumieniem sytuacji.