Kredyt dla klienta z charakterem

770

Kredyt dla klienta z charakterem

Decyzja dotycząca pożyczenia pieniędzy oparta głównie na zaufaniu oraz wierze w uczciwość, dobrą reputację i sytuację finansową kredytobiorcy. Przy tym kredycie nie stosuje się analizy kredytowej koncentrującej się na możliwościachspłaty i ochronie przez zabezpieczenie. Z powodów praktycznych (np. niewielkich kwot), bankowiec może bezpiecznie i rozsądnie udzielić kredytu opartego na zaufaniu. Przykładem jest pożyczka udzielona przez rodzica dziecku. W banku jest inaczej. Kredyt dla klienta z charakterem można uważać za uzasadnienie finansowania kogoś, kto nie powinien otrzymać pieniędzy. Jednak jest to powszechna – całkiem odpowiedzialna – praktyka stosowana wobec osób, co do których zastanawiamy się tylko nad jednym: Nie chce czy nie może zapłacić? Przy udzielaniu kredytów bankowych dla przedsiębiorstw należy zawsze uwzględnić charakter kredytobiorcy, ponieważ „chęć spłacenia długu” jest warunkiem „zdolności do zapłaty” (rzecz jasna, koniecznym, ale niewystarczającym). „Charakter”= w przypadku kredytów dla biznesu dotyczy nie tylko uczciwości w sensie moralnym, lecz także zaangażowania, skłonności do ciężkiej pracy, kupieckiego zdrowego rozsądku i umiejętności menedżerskich. Bywa, że trudno te cechy zmierzyć (zob. poniższy cytat). Ustalenie, czy, jak i kiedy pieniądze na spłatę nadejdą, jest jednak konieczne dla większości dobrze przemyślanych decyzji kredytowych.

Trudna ocena

Trafna ocena charakteru i jakości kierownictwa zawsze należała do najtrudniejszych zadań, ale w przyszłości stanie się ono jeszcze ważniejsze i jeszcze bardziej ambitne. Jak naprawdę dobrze poznać kredytobiorcę na dzisiejszym dynamicznym rynku, coraz bardziej skomplikowanym i rozedrganym?
P. Henry Mueller, były przewodniczący Komitetu Polityki Kredytowej Citibanku, cyt. za Robert Morris Associates , Classics in Commercial Lending (1981)