Liczby w rachunkowości

1901

Liczby (potocznie)

Nieformalne wyrażenie odnoszące się do sprawozdań finansowych lub danych księgowych.

Liczby w rachunkowości

Liczydło

Wynaleziony w czasach starożytnych mechaniczny przyrząd umoż- liwiający operacje arytmetyczne. Liczydło było używane przez wiele wczesnych cywilizacji. W starożytnym Rzymie liczydłem była woskowa tabliczka pokryta piaskiem, tabliczka żłobiona lub zwykła tabliczka do pisania. Uproszczonej formy liczydła używano w średniowiecznej Anglii. Do dnia dzisiejszego liczydło jest używane w Chinach i w Japonii. W zręcznych dłoniach liczydło potrafi szybko i dokładnie dodawać, mno- żyć i dzielić. Choć w czasach elektroniki tradycyjna rama z prętami i przesuwanymi koralikami jest już rzadkością, liczydło można jeszcze czasem zobaczyć u ulicznego sprzedawcy. Ponieważ zaś liczydło wymaga umiejętności liczenia, często kojarzy się je z rachunkowością. (Źródłosłów: z greckiego abax czyli ‘płyta’, ‘tablica do rysowania’, obecne znaczenie z XVII wieku.) Patrz również liczykrupa.

liczydło liczydło urządzenie

Liczykrupa

Humorystyczne, a czasami pejoratywne, określenie księgowego lub każdej osoby opanowanej obsesją na punkcie liczb (źródłosłów z USA). Nie należy go jednak uznawać za obrazę – jak powiedział kiedyś kanadyjski premier Trudeau: „Nazywano mnie już gorzej” (usłyszawszy, że pewien amerykański urzędnik – przy przypadkowo włączonym mikrofonie – określił premiera brzydkim słowem).

liczykrupa mantra